KivancOzbilgic

Moving Average Percent Difference by KIVANC fr3762

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Percent Difference between varios moving averages like sma , ema , wma , vwma and Hull MA and price to measure volatility and indicate crosses better.

1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=VWMA, 5=HullMA

Moving average type can be selected from the settings of the indicator.
the default value for the length of the moving averages taken as 50.


Author: KıvanÇ @fr3762 on twitter (tweets are only in TURKISH)MAPD Fiyat ve çeşitli hareketli ortalamalar arası yüzde değeri hesaplamakta kullanılır.
indikatörle fiyatın kesişimlerini daha yi görmek ve bir çeşit volatilite ölçümü için de kullanılır.
Hareketli ortalamalar için varsayılan değer 50 bar olarak seçilmiştir/değiştirilebilir.

1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=VWMA, 5=HullMA olarak seçilebilir


İndikatörü geliştiren: Tim Tillson
Versionsinformation:
This indicator is same as Kairi indicator, but with adjustable moving average methods...
Versionsinformation:
script updated to v5
MTF function added (due demand from a user)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?