Tenozen

Momentum Covariance Oscillator by Tenozen

Tenozen Uppdaterad   
Well, guess what? A new indicator is here! Again it's a coincidence, as I experiment with my formula. So far it's less noisy than Autoregressive Covariance Oscillator, so possibly this one is better. The formula is much simpler, care me to explain.
___________________________________________________________________________________________________
Yt = close - previous average

Val = Yt/close
___________________________________________________________________________________________________

Welp that's the formula lol. Funny thing is that it's so simple, but it's good! What matters is the use of it haha.

So how to use this Oscillator? If the value is above 0, we expect a bullish response, if the value is below 0 we expect a bearish response. That simple. Ciao.

(Any questions and suggestions? feel free to comment!)
Versionsinformation:
Now you can change either manual or auto ticker. Thanks for the suggestion!
Versionsinformation:
I re-updated the indicator again as I forgot to set up the precision scale.
Versionsinformation:
Added manual ticker.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?