When-In-Rome-LXXVII

Forex Scalp Triggers

the triggers only work to tell you go back 5 candles on 5 min, take either lowest or highest plus 3 pips and make entry and go 3 pip over under trigger for stop loss. can take half profit at 1x and move stop to break even and go 1x more for take rest profit, or create a trailing stop loss on Take Profit level 2 and ride the trend.

1 Hour chart has to be over under the emas that are faned out nicely to move to 5 min chart to look for the signals if 1hr chart isnt over under the emas nicely then NO TRADE

ForexSignalTV helped create this strategy, just my first script so learning, want to take it to next level but kind of stuck for now. More knowledge coming...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?