Supreet372

SMA_EMA_CPR_Pivot

This Script can do multiple jobs in single indicator.

Like -:
Plot 3 SMA as per your inputs.
Plot 3 EMA as per your inputs.
Plot CPR Levels.
Plot Pivot Levels.
Plot Previous Day High Low.

Indicator can used in Intraday stock trading, Positional Trading and options trading.
Please Enjoy.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?