rasantos

Impulses-1

Lines "Total Up Impulses" and "Total Down Impulses" are the sum of impulses in the last n periods (Length).

line 1 => "Total Up Impulses": the sum of up impulses.
line 2 => "Total Down Impulses": the sum of down impulses.

When line 1 crosses up line 2, it indicates an uptrend is comming out.
When line 1 crosses down line 2, it indicates a downtrend is comming out.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?