WhiteboxSoftware

EMA Cross + Divergence strategy (Div. signals by The Divergent)

A sample strategy demonstrating the usage of The Divergent divergence indicator and The Divergent Library.

The Divergent is an advanced divergence indicator which you can easily incorporate into your own strategies.

In order to use this strategy (and to use the signals in your own strategy), you need to have the Pro version of The Divergent applied to your chart.

For more information, please see the comments inlined in the code.

Get access to the Pro version of The Divergent at https://thedivergent.io
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?