Bitduke

Ichimoku Cloud Strategy Long Only [Bitduke]

Slightly modificated and optimized for Pine Script 4.0, Ichimoku Cloud Strategy which, suddenly, good suitable for the several crypto assets.

Details:

Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens.

Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.

Backtesting:

Backtested on SOLUSDT ( FTX, Binance )


+150% for 2021 year, 8% dd
+191% for all time, 32% dd

Disadvantages:

- Small number of trades
- Need to vary parameters for different coins (not very robust)

Should be tested carefully for other coins / stock market. Different parameters could be needed or even algo modifications.

Strategy doesn't repaint.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?