aamonkey

Kijun-sen Colored [aamonkey]

aamonkey Uppdaterad   
I isolated the Kijun-sen from the Ichimoku Cloud and colored it.

You can do major damage by just entering when the price closes above the Kijun-sen and sell when it is the other way around.

Add some other confirmation indicators to filter some false breakouts and you are good to go.
Release Notes: Fresh update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?