DevLucem

Session Average

This indicator finds the average time of High or Low formed in sessions.
This is a request from trader @Salmanmahmood15 . You need permission from him to fully use it
Release Notes: update to logical means
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Automate TradingView Alerts ->
->>> https://tradingview.to/anywhere 😍😍🥰

Kommentarer