mohitkrishna010

Volume Weighted Volitility MACD

Volume Weighted Volatility MACD is inspired by the concept mentioned in a paper on volume weighted volatility , implementing MACD on top of it helps gauge the variation in "activity" which can be interpreted as a leading momentum indicator, it cycles from trending : hist>0 to corrective movement : hist < 0 .
This is my first published script !
I need help testing the capabilities of this indicator.
Looking forward to your reviews!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?