faytterro

Faytterro Bands

faytterro Uppdaterad   
what is Faytterro Bands?
it is a channel indicator like "Bollinger Bands".

what it does?
creates a channel using standard deviations and means. thus giving users an idea about the expensive and cheap zones. It uses a special weighted moving average different from standard bollinger bands, it also averages not only price but also deviations.

how it does it?
it uses this formulas:
how to use it?
its usage is the same as "bollinger band".
length represents the number of candles to be taken into account, source represents the source of those candles and stdev represents the coefficient of the standard deviation.

you can use it with other indicators:
Versionsinformation:
Added dashed and transparent options.
Versionsinformation:
added color options.
Versionsinformation:
Fixed the labels on the price scale.
alarm added.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?