cheatcountry

Ehlers Smoothed Adaptive Momentum [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Smoothed Adaptive Momentum indicator was created by John Ehlers and this indicator gives a lot of useful information. When the indicator is above 0 then there is very strong upward momentum and when the indicator falls below 0 then there is very strong downward momentum. A very profitable way to use this particular indicator is buy long when the indicator is below 0 and it crosses over it's signal line and then sell of course when you get the first sell signal. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors mean strong signals and lighter colors are normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if you have any other scripts you would like to see me publish!
Release Notes: Added the zero line as requested

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?