syrinxflunki

Flunki VWAP minus MA Oscillator

syrinxflunki Uppdaterad   
Herewith a simple oscillator that show the difference in price between a Moving Average of the price, and the current VWAP

This show as a histogram

On top of that is a Moving Average of the histogram value, shown as a blue / red line with an option to hight these crossing and also crossing zero


Simple idea ; code open.




Release Notes:
Tiny update to include the new TV resolution_gaps setting (basically fills the gaps when using alternative resolutions, also fills the bar colours and such.
Release Notes:
Tidied up screenshot and area fill colours.

uWu

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?