nephew_sam_

Sessions (Nephew_Sam_)

nephew_sam_ Uppdaterad   
Indicator combines the 3;
1. 3 Sessions - with an option to set your own times
2. 4 Killzones- with an option to set your own times
3. Daily Dividers

If you dont want any of the the above or want to decrease your killzones, just uncheck the relevant checkbox under settings - inputs/colors.


Note: Most of this code it taken from other open source scripts, therefore I will leave this as an open source code too.
Versionsinformation:
Added sessions table
Versionsinformation:
Timezone fix
Versionsinformation:
Labels offset
Versionsinformation:
Timezone fix for non fx pairs
Versionsinformation:
Watermark
Versionsinformation:
Timezone bug fix
Versionsinformation:
NOTE: To avoid chart shrinkage, right click on your price scale then select "scale to price chart only"

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?