ch4ter

Bank Nifty Market Breadth (OsMA)

This indicator is the market breadth for Bank Nifty (NSE:BANKNIFTY) index calculated on the histogram values of MACD indicator. Each row in this indicator is a representation of the histogram values of the individual stock that make up Bank Nifty. Components are listed in order of its weightage to Bank nifty index (Highest -> Lowest).

When you see Bank Nifty is on an uptrend on daily timeframe for the past 10 days, you can see what underlying stocks support that uptrend. The brighter the plot colour, the higher the momentum and vice versa. Looking at the individual rows that make up Bank Nifty, you can have an understanding if there is still enough momentum in the underlying stocks to go higher or are there many red plots showing up indicating a possible pullback or trend reversal.

The plot colours are shown as a percentage of the current histogram value taken from MACD from the highest histogram value of the previous 200 bars shown on the current timeframe. Look back value of 200 bars was chosen as it provided a better representation of the current value from its peak over the recent past(previous 200 bars), on all timeframes. Histogram value do grow/fall along with the underlying stock price, so choosing the chart's all-time high/low value as peak was not ideal. Labels on the right show the current histogram value.


Base Code taken from @fengyu05's S&P 500 Market Breadth indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?