OmegaTools

Floor and Roof Indicator

The Floor and Roof indicator is a tool developed to help traders identify potential areas of support and resistance both for trend following and for mean reversal trading decisions.

The indicator plots the "Roof" which is the main level of resistance, and the "Floor" which is the main level of support. These lines are calculated on the "Lenght" parameter and smoothed by the "Smooth" parameter, and they use both the volatility and the main market structure as calculation methods.
Additionally, this indicator plots an area that can be modified by the "Zone width" parameter and two other lines, called "Second floor" and "Second roof" respectively, which are plotted only whenever they are significant to the price current level.

This indicator can be used in several ways:
- In a clear trend, you could wait for a break of the second floor or roof as an indication of a change in the market direction
- As the price goes out of the reversal zones, this can be an indication of a reversal
- In a clear trend, you can wait for the price to bounce on the second floor or roof lines to enter a trade

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?