dadashkadir

Roc & Atr


Roc & Atr Orders

My indicator, where I compare the 20 bar change percentage with the 14 bar atr band, I hope it will be useful to everyone. the green zones can be interpreted as BUY and the red zone as SELL zone. In graphs with high motion and low atr, the channel narrowing can be interpreted as BUY and the channel opening as SELL.

No indicator shows you the right way ... The best way is your own thoughts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?