egils75

Bitmex BTC Perpetual Premium and Funding

egils75 Uppdaterad   
This script tracks the premium (default red line) and the funding rate (default yellow area) of the Bitmex XBTUSD pair perpetual contract.

The calculations are based on the 8H TWAP of interest rates and premium index from Bitmex.
Versionsinformation:
Modified 0 line to be continous
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?