Put/Call Ratio (PCR)

Put/Call Ratio (PCR)

Put/Call Ratio (PCR) är en indikator som ritar put-volymen dividerat med call-volymen. Put-optioner ger ägaren rätt att sälja ett visst belopp av ett underliggande värdepapper till ett fast pris inom en viss tidsram. De kan användas om du förväntar dig en nedgång. Call-optioner ger ägaren rätt att köpa en viss underliggande säkerhet till ett fast pris inom en viss tidsram. De kan användas om du förväntar dig en uppgång. Om PCR-värdet är högre än 1 betyder detta att put-volymen är högre än call-volymen.
 
Om PCR-värdet är lägre än 1 betyder det att call-volymen är högre än put-volymen. Traders kan använda indikatorn för att bestämma marknadens rörelse eftersom det ger information om de övergripande förväntningarna om en nedgång eller uppgång. Vissa traders tillämpar ett moving average för att släta ut data, generera signaler eller för att underlätta upptäckten av trender. Det finns flera sätt att använda PCR i en tradingstrategi och de flesta traders använder indikatorn i kombination med andra analystekniker.