Stochastics

Stochastics

Stochastics är intervallbundna momentumoscillatorer. De beräknar värden mellan 0 och 1 som vanligtvis anges som 2 linjer. Dessa indikatorer används i första hand för att identifiera överköpta och översålda villkor, korsningar av linjer, avvikelser och ökningar av trycket på köp eller försäljning. Det finns flera typer av stochastics som Stochastic Oscillator, Stochastic RSI, samt flera populära anpassade stochastics som utvecklats av communityt.