ASELSAN

ASELS BIST
ASELS
ASELSAN BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ASELS financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ASELSAN

Totala tillgångar för ASELS gällande Q3 21 uppgår till 35.39B, 0.88% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 5.94% under Q3 21 till 14.5B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share