HELBOR ON NM

HBOR3 BMFBOVESPA
HBOR3
HELBOR ON NM BMFBOVESPA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

HBOR3 financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to HELBOR ON NM operating, investing, and financing activities

HBOR3 fritt kassaflöde för Q3 21 är -93.43M. Gällande 2020, HBOR3 var fritt kassaflöde -92.5M och kassaflödet var -69.71M.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde