CISCO SYSTEMS DL-,001
CIS FWB

CIS
CISCO SYSTEMS DL-,001 FWB
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för CISCO SYSTEMS DL-,001

Totala tillgångar för CIS gällande Q4 21 uppgår till 82.22B, 5.41% högre än föregående Q3 21. Och totala skulder ökade med 6.30% under Q4 21 till 47.41B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share