FACC AG FACC ORD SHS

0QW9 LSIN
0QW9
FACC AG FACC ORD SHS LSIN
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

0QW9 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för FACC AG FACC ORD SHS

Totala tillgångar för 0QW9 gällande Q2 21 uppgår till 541.42M, 3.43% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 4.43% under Q2 21 till 328.63M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share