LUKOIL LKOH

LKOHMOEX
LKOH
LUKOILMOEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Bransch: Oil Refining/Marketing
Oil Co. LUKOIL PJSC bedriver prospektering, produktion, raffinering, marknadsföring och distribution av olja. Företaget är verksamt inom följande segment: prospektering och produktion, raffinering, marknadsföring och distribution samt ledning och övrigt. Segmentet prospektering och produktion prospekterar, utvecklar och producerar råolja och gas. Segmentet raffinering, marknadsföring och distribution bearbetar råolja till raffinerade produkter, köper, säljer och transporterar råolja och raffinerade oljeprodukter, raffinerar och säljer kemiska produkter, producerar gas och elektricitet, distribuerar dem och tillhandahåller relaterade tjänster. Segmentet ledning och övrigt omfattar företagets verksamhet och verksamheter som ligger utanför koncernens traditionella verksamhet. Företaget grundades den 25 november 1991 och har sitt huvudkontor i Moskva i Ryssland.