LUKOILLUKOILLUKOIL

LUKOIL

Inga transaktioner
Se i superdiagram

LKOH fundamenta

Nyckelfaktorer

About

Oil Co. LUKOIL PJSC bedriver prospektering, produktion, raffinering, marknadsföring och distribution av olja. Företaget är verksamt inom följande segment: prospektering och produktion, raffinering, marknadsföring och distribution samt ledning och övrigt. Segmentet prospektering och produktion prospekterar, utvecklar och producerar råolja och gas. Segmentet raffinering, marknadsföring och distribution bearbetar råolja till raffinerade produkter, köper, säljer och transporterar råolja och raffinerade oljeprodukter, raffinerar och säljer kemiska produkter, producerar gas och elektricitet, distribuerar dem och tillhandahåller relaterade tjänster. Segmentet ledning och övrigt omfattar företagets verksamhet och verksamheter som ligger utanför koncernens traditionella verksamhet. Företaget grundades den 25 november 1991 och har sitt huvudkontor i Moskva i Ryssland.

Värdering

Fundamentala nyckeltal för att fastställa aktiens verkliga värde

Sammanfattning
No data available
There's currently no market capitalization, revenue or net income data to show.
Värderingskvoter

Tillväxt och lönsamhet

Företagets senaste resultat och marginaler

Utdelningar

Utdelningsavkastning, historik och hållbarhet

LKOH betalar ingen utdelning
Företaget har inte tidigare betalat utdelning och för närvarande finns det ingen information om det kommer att betala utdelning i framtiden.

Finansiell hälsa

Företagets finansiella ställning och soliditet