YANDEX N.V

YNDX MOEX
YNDX
YANDEX N.V MOEX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

YNDX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för YANDEX N.V

Totala tillgångar för YNDX gällande Q3 21 uppgår till 513.72B, 7.85% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 15.22% under Q3 21 till 238.99B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share