Comcast Corporation CMCSA

CMCSANASDAQ
CMCSA
Comcast CorporationNASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Services
Bransch: Cable/Satellite TV
Comcast Corp är ett medie-, underhållnings- och kommunikationsföretag som tillhandahåller video-, internet- och telefontjänster. Deras verksamhetsområden är: Kabelkommunikation, kabelnätverk, tv-sändningar, filmunderhållning, temaparker och Sky. Under varumärket Xfinity tillhandahåller segmentet Kabelkommunikation video-, internet-, röst-, säkerhets- och automationstjänster. Segmentet Cable Networks består av nationella kabelnät, regionala sport- och nyhetsnät, internationella kabelnät och studioproduktioner för kabel-tv. Segmentet Broadcast Television omfattar NBC och Telemundo. Segmentet Filmed Entertainment ägnar sig åt produktion, förvärv, marknadsföring och distribution av filmad underhållning. Segmentet Temaparker består av Universals temaparker i Orlando i Florida, Hollywood i Kalifornien och Osaka i Japan. Sky-segmentet består av de olika Sky-verksamheterna, ett av Europas underhållningsföretag, som huvudsakligen omfattar en verksamhet som riktar sig direkt till konsumenter och som tillhandahåller video-, höghastighetsinternet-, röst- och trådlösa telefonitjänster, och en innehållsverksamhet som driver underhållningsnätverk, Sky News-nätverket och Sky Sports-nätverken. Företaget grundades 1963 av Ralph J. Roberts och har sitt huvudkontor i Philadelphia i Pennsylvania.