Gannett Co., Inc

GCI NYSE
GCI
Gannett Co., Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GCI financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Gannett Co., Inc

Totala tillgångar för GCI gällande Q3 21 uppgår till 2.91B, 2.14% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 3.21% under Q3 21 till 2.37B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share