TE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares

TEL NYSE
TEL
TE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TEL financial statements

Nuvarande finansiella ställning för TE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares

Total assets of TEL for Q4 21 is 21.46B USD, 1.92% more than the previous Q3 21. And total liabilities decreased by 1.67% in Q4 21 to 10.71B USD.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share