United Parcel Service, Inc UPS

UPS NYSE
UPS
United Parcel Service, Inc NYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Transporter
Bransch: Flygfrakt / kurirer
United Parcel Service, Inc. (UPS) är ett paketleveransföretag. Bolaget är en leverantör av globala supply chain management-lösningar (flödesekonomilösningar). Bolaget verkar genom de tre segmenten U.S. Domestic Package, International Package och Supply Chain & Freight. Från den 31 december 2016 levererade bolaget paket i över 220 länder och territorier. Företaget erbjuder ett spektrum av flyg- och vägfrakttjänster i USA med garanterad leverans inrikes. Segmentet International Package omfattar transport av småpaket i Europa, Asien-Stillahavsregionen, Kanada och Latinamerika, den indiska subkontinenten, Mellanöstern och Afrika. Segmentet Supply Chain & Freight omfattar deras speditions- och logistiktjänster, fraktmäkleri för lastbilslaster, UPS Freight och deras finansiella erbjudanden genom UPS Capital. Bolaget betjänar den globala marknaden för logistiktjänster, som omfattar transport, distribution, avtalslogistik och markfrakt.