HAIER SMART HOME

600690 SSE
600690
HAIER SMART HOME SSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

600690 financial statements

Nuvarande finansiella ställning för HAIER SMART HOME

Totala tillgångar för 600690 gällande Q2 21 uppgår till 206.25B, 0.34% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.95% under Q2 21 till 130.43B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share