Nappenbir

AUDUSD - H4

Lång
Nappenbir Pro+ Uppdaterad   
FX:AUDUSD   Australiensisk dollar/USA-dollar
Priset testar 1 test på H4 - primär demandzon.

5 min diagrammet
Fick en Dubbelbotten och Morning Star .

Håller ett trade upp mot H4 - Primär supplyzonen.
Handel aktiv: H1 - Diagrammet

USD - nyheter gav negativ bruttonationalprodukt, BNP kl. 14:30 idag.

I diagrammet bröt AUDUSD upp som kallas för Close Above Structure.

Se bilden nedan:
Handel aktiv: H4 - Diagrammet

Priset har fått en starkt engulfing.

Se bilden nedan:
Handel aktiv: H1 - Diagrammet

Priset har fått ett nytt Morning Star i en Supportzon.

SL har flyttat se bilden nedan:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.