UggelFX

Kort 1:2 på likviditetsmättad marknad

Kort
FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Ett trade byggt på riskhanterad S&D med bekräftande likviditets byggen.

------------------------------------------------
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.