UggelFX

Lång på korrigering i nedåtgående trend.

Lång
UggelFX Pro+ Uppdaterad   
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Visar Lång 1:2 samt lite resonemang kring S&D-zoner och likviditetsbyggen.
Trade stängt: målet nått:
Kommentera: Med facit i hand borde jag ha satt take profit på första strukturen, dvs strax under en 1:2, men det gick ju iaf.

Det var inte såpass på håret som det ser ut, entryt ska vara ännu lite längre ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.