Adamnk

Koppar - Parabolisk rörelse upp sedan mars 2020

Adamnk Uppdaterad   
COMEX:HG1!   Kopparterminer
Sedan covid-crashen 2020 så har koppar gått rakt uppåt, infrastruktur investeras i över hela världen för att kickstarta ekonomin med nya stimulanspaket och hopp om att skapa nya jobb. Koppar har precis som olja och andra metallar/råvaror exploderat i pris, timmer tex har ökat något enorm (rekommenderar att ta en titt på den grafen). Nu när USD verkar tappa lite fart också så ökar det chansen att vi fortsätter uppåt. Vi har gått upp snabbt men skulle inte förvåna mig om vi går ännu högre, i alla fall inte om vi fortsätter investera i infrastruktur samtidigt som dollarn fortsätter försvagas.
Kommentera:

Detta är på en 1D tidsskala. Vi har en stabil trendlinje och nu rört oss ur en triangel mot uppsidan (kan argumenteras för en bullflag också). Ser rätt stabilt ut just nu men allt detta beror på hur makroekonomin utvecklas samt politiken bakom så det får man hålla koll på.
Kommentera:

Vi ser ostoppbara ut, hur länge kan detta hålla är frågan, inflationsdiskussioner har ökat kraftigt senaste tiden. Det kan vara stoppet för detta tåg, men just nu ser det väldigt bra ut. Intressant, låt se

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.