amg_nik

Nordea (daglig graf) — potentiellt lyft på 10%

OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Detta är en uppföljning med analys av Nordeas aktie på daglig tidsram.

  • Motståndet som utgjorts av nivån runt 72,5kr bröt ut i mitten av november. Under handel av aktien den 1 december ser det ut som att nivån nu har testats/håller på att testas på ovansidan. Detta är en positiv signal för fortsatta uppgångar.

  • Den diagonala trendlinjen som kan följas tillbaka till april i år är fortsatt aktiv och respekterad. Trendlinjen blir viktig att ha i åtanke framöver, eftersom trenden potentiellt kan bryta den vidgande kilen som presenterats på veckografen (se relaterade idéer nedan). Om priset faller tillbaka nedanför trendlinjen får vi titta enbart på de horisonetlla stödnivåerna vid 72,5kr samt 65kr.

  • Stochastic RSI-indikatorn visar på potentiellt positivt momentum, då den tillsynes nu rundar av i det nedre området runt oscillatorvärdet 30 — mycket rum mot uppsidan finns här.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.