amg_nik

Nordea (veckograf) — potentiellt lyft på 10%

Lång
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Denna tekniska analys på Nordeas aktie består av en långsiktig veckograf samt en daglig graf. Se min dagliga grafanalys på separat publicerad idé.

I den långsiktiga veckografen syns det hur aktien har handlats inom mönstret av en vidgande kil (blåa linjer). Kilen har utgjort stöd & motstånd under en längre period — ungefär från juli 2017 fram till idag. Värt att notera är att flera av prisnivåerna som aktien handlats till inom kilen också kompletteras av horisontella stöd- och motståndsdnivåer. Nämner några huvudsakliga nivåer nedan.

I mars, då aktiepriset föll 45%, blev pivotpunkten runt 48kr en vändande punkt. Här ser vi också konfluens med stödlinjen i den fallande kilen. Senast vi såg dessa prisnivåer var under hösten/vintern 2011, där området runt 48kr blev en lokal botten och sedermera början på en lång uppåttrend.

Aktien har nu handlats över 66kr i flera månaders tid. Prisnivån runt 66kr har haft en framträdande roll och agerar under de senaste månaderna som stöd i handel av aktien.

Fortsatt bör vi lägga märke till nivån vid 72kr. Som indikerat av pilarna har denna prisnivå växlat mellan att vara stöd och motstånd – handel under måndag 1 december verkar indikera att nivån igen blivit prisstöd efter att ha återtestats på ovansidan. Vänligen se den dagliga grafanalysen.

Skulle den sluttande motståndslinjen i kilen brytas på uppsidan framöver, som nu håller på att testas, kan man sannolikt vänta sig ett rally uppemot 85kr (+10%). Se upp för konfluens med 200-dagars exponentiella glidande medelvärde här, vilket eventuellt kan utgöra extra motstånd.

Invalidering av denna trejd skulle ske vid candlesticks som stänger under 72kr-nivån och bryter den stigande trendlinjen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.