SweetspotTrading

TESLA - Technically speaking a falling angel

Lång
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
I have theory these splitted tech stocks are buying pur purchased by fed.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.