Aktiemarknadsindustrier ‒ Belgien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
541.577M0.02%9.840KProcessindustrier2
399.437M0.00%6.691KIcke hållbara konsumentprodukter1
98.341B0.92%568.676KIcke hållbara konsumentprodukter2
759.514M0.00%62Icke hållbara konsumentprodukter1
248.877M-0.66%13.253KHälsoteknik5
507.904M-1.11%79.005KProducenttillverkning2
17.340M2.94%2Processindustrier2
1.387B-0.62%12.465KProcessindustrier1
14.056B0.01%38.341KProcessindustrier4
47.535M-1.07%21.020KElektronisk teknik1
264.017M0.71%3.108KElektronisk teknik1
1.155B0.93%1.806KIcke-energimineraler1
35.806B-1.25%3.298KVerktyg3
357.921M-0.19%781Producenttillverkning2
1.696B0.94%51.280KElektronisk teknik1
670.058M-0.12%121.183KKonsumentvaror1
7.306B0.69%8.786KIndustriella tjänster3
%Industriella tjänster1
15.244B-0.07%58.413KFinans5
6.486B-0.12%52.749KDetaljhandel1
441.334M0.80%10.642KIcke hållbara konsumentprodukter1
208.129M0.00%40Icke hållbara konsumentprodukter1
4.587B-0.35%535Icke hållbara konsumentprodukter2
104.955M-0.68%7.425KKonsumentvaror1
742.277M1.85%71.973KIcke hållbara konsumentprodukter1
118.237B-0.45%587Producenttillverkning1
1.400B-0.69%175Producenttillverkning3
1.184B-0.74%25.752KProcessindustrier2
310.167B0.72%345Tekniska tjänster5
39.055B0.66%371Energimineraler1
112.109M0.70%58Tekniska tjänster2
4.349M0.00%1Finans1
21.090B0.25%14.989KFinans8
3.917B0.11%2.222KDiverse3
91.316B3.41%1.242KFinans2
91.806B0.01%20.265KKommunikationer3
1.797B1.76%395.504KTransporter2
1.230B-0.95%38.231KDistributionstjänster1
1.540B-0.33%14.443KHälsoteknik4
2.095B-1.74%23.255KProducenttillverkning1
1.543B-0.19%151.878KKommersiella tjänster2
137.241M0.00%908Producenttillverkning1
117.840B3.70%418Konsumentvaror1
1.504B-0.45%53.632KKonsumentservice1
69.615B2.89%13.059KFinans3
2.178B0.32%1.406KIndustriella tjänster1
13.225B1.29%523.645KIcke-energimineraler3
1916.729B0.00%25Tekniska tjänster3
18.453B0.74%69.339KHälsoteknik4
14.192B-0.52%13.288KHälsoteknik3
180.399M0.00%42Konsumentservice1
26.680B-0.77%24.749KFinans22
6.962B0.54%7.273KFinans13
31.070B3.47%501.022KFinans2
191.442B0.13%328Elektronisk teknik2
7.489B0.32%14.709KDetaljhandel2
30.630B-1.16%8.725KKommunikationer3
1.191B-1.71%2.463KKommunikationer1
Ladda fler