Aktiemarknadssektorer ‒ Belgien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.152B EUR4.89%3.87%45.403K13
Kommunikationer134.169B EUR3.95%−0.52%1.82K36
Konsumentvaror60.904B EUR6.94%1.10%4134
Icke hållbara konsumentprodukter110.619B EUR1.00%0.02%28.225K611
Konsumentservice11.138B EUR1.22%−0.63%1.323K34
Distributionstjänster5.558B EUR1.09%−0.27%2.091K22
Elektronisk teknik139.779B EUR1.48%−2.92%15634
Energimineraler355.477B EUR3.90%0.94%23022
Finans262.191B EUR4.00%−0.33%2.603K850
Hälsoteknik42.735B EUR0.43%−0.09%3.811K413
Industriella tjänster7.945B EUR1.36%0.27%1.232K26
Diverse14.283M EUR1.58%79823
Icke-energimineraler8.259B EUR2.41%0.09%7.936K35
Processindustrier16.591B EUR2.53%−0.17%1.482K46
Producenttillverkning106.449B EUR3.12%0.12%7147
Detaljhandel5.018B EUR1.54%11.56%152.492K22
Tekniska tjänster2.536T EUR1.30%−0.22%728
Transporter3.957B EUR5.45%−0.13%8.82K12
Verktyg38.589B EUR3.93%−1.29%1.087K23