Aktiemarknadsindustrier ‒ Hongkong

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster16.334B HKD1.23%−1.24%1.883MCommercial Services33
Rymd & försvar28.372B HKD2.45%−0.02%3.146MElectronic Technology4
Jordbruksvaror / Fräsning46.64B HKD0.87%−0.66%2.596MProcess Industries14
Flygfrakt / kurirer1.379T HKD0.50%−1.19%22.761MTransportation25
Flygbolag359.079B HKD0.00%+0.10%4.774MTransportation6
Alternativ kraftproduktion146.552B HKD2.56%−1.75%14.244MUtilities8
Aluminium108.991B HKD2.06%−0.36%14.177MNon-Energy Minerals4
Kläder / skodon808.662B HKD2.86%−3.31%7.632MConsumer Non-Durables66
Kläder / skodon detaljhandel683.224B HKD1.07%−2.26%324.498KRetail Trade14
Bildelar: OEM205.62B HKD3.35%+1.31%6.658MProducer Manufacturing19
Eftermarknad för bilar4.156B HKD3.06%−1.38%26KConsumer Durables1
Drycker: med alkohol531.058B HKD2.01%−2.08%11.298MConsumer Non-Durables9
Drycker: alkoholfria720.828B HKD2.94%+0.31%4.273MConsumer Non-Durables8
Bioteknik441.394B HKD0.83%−12.60%63.875MHealth Technology23
Radio/TV1.773B HKD−2.01%800.309KConsumer Services3
Byggprodukter1.657B HKD1.23%−1.23%279.501KProducer Manufacturing5
Kabel- / satellit-TV492.907M HKD−3.64%1.476MConsumer Services1
Kasinon / spel413.2B HKD0.05%+0.84%12.405MConsumer Services9
Katalog / specialdistribution319.981M HKD−2.41%59.5KRetail Trade1
Kemikalier: jordbruk21.207B HKD8.47%+0.00%1.684MProcess Industries7
Kemikalier: större diversifierad1.576B HKD+0.78%250.925KProcess Industries4
Kemikalier: specialkemikalier210.642B HKD6.69%−0.22%2.93MProcess Industries12
Kol987.284B HKD12.84%+1.73%19.738MEnergy Minerals21
Kommersiell tryckning / formulär2.397B HKD6.26%−1.92%236.076KCommercial Services11
Datorkommunikation840.845M HKD0.54%+6.08%363.991KElectronic Technology2
Datortillbehör12.257B HKD5.14%−2.85%4.516MElectronic Technology10
Datorbehandling hårdvara242.032B HKD4.00%+2.77%32.242MElectronic Technology5
Konstruktionsmaterial240.735B HKD8.26%−1.36%5.376MNon-Energy Minerals21
Diverse konsumentvaror110.376B HKD2.29%+1.84%513.571KConsumer Non-Durables5
Containrar / förpackningar68.4B HKD2.73%+0.32%2.683MProcess Industries18
Kontraktsborrning95.822B HKD1.45%−1.87%4.871MIndustrial Services5
Dataprocesseringstjänster33.456B HKD0.78%−2.48%7.445MTechnology Services9
Varuhus7.87B HKD3.36%−0.41%162.726KRetail Trade11
Reaaffärer187.792B HKD1.04%−2.80%310.789KRetail Trade1
Apotekskedjor24.698B HKD−1.12%2.538MRetail Trade3
Elektroniska hjälpmedel884.541B HKD4.90%−0.26%12.592MUtilities27
Elektriska produkter1.999T HKD0.83%−0.06%4.711MProducer Manufacturing41
Elektroniska komponenter95.722B HKD0.64%−4.69%11.06MElectronic Technology17
Elektronisk utrustning / instrument51.797B HKD7.12%+0.78%2.259MElectronic Technology15
Elektronisk produktionsutrustning155.991B HKD1.44%−2.15%5.152MElectronic Technology27
Elektronikdistributörer9.683B HKD3.86%−0.57%540.183KDistribution Services17
Butiker för elektronik / vitvaror9.335B HKD0.13%−0.16%1.299BRetail Trade8
Elektronik / vitvaror275.63B HKD2.73%−0.87%8.815MConsumer Durables16
Ingenjörsvetenskap och konstruktion721.295B HKD6.05%−0.68%3.4MIndustrial Services160
Miljötjänster16.926B HKD3.84%−0.81%190.225KIndustrial Services12
Finans / Uthyrning / Leasing423.923B HKD6.41%+0.73%9.051MFinance63
Finansiella konglomerat27.837B HKD2.67%+0.25%635.067KFinance23
Livsmedel distributörer20.003B HKD0.21%−0.31%10.288MDistribution Services16
Livsmedelsbutiker13.002B HKD1.38%−1.86%2.736MRetail Trade8
Livsmedel: större diversifierade51.798B HKD2.90%−2.08%2.816MConsumer Non-Durables12
Livsmedel: kött / fisk / mejeri269.975B HKD4.11%−1.07%15.928MConsumer Non-Durables12
Livsmedel: specialiteter / godis55.459B HKD3.42%−0.46%1.225MConsumer Non-Durables19
Skogsprodukter2.902B HKD2.14%−0.31%256.901KNon-Energy Minerals8
Gasdistributörer417.299B HKD5.58%−0.17%11.898MUtilities23
Heminredning175.858B HKD4.06%−0.43%2.877MConsumer Durables16
Hem byggnadsindustrin9.695B HKD3.34%−0.98%1.187MConsumer Durables15
Sjukhus / vård administration15.102B HKD0.31%+0.52%4.935MHealth Services8
Hotell / resorts / kryssningslinjer175.682B HKD1.86%−0.80%1.704MConsumer Services30
Hushåll / personlig vård142.936B HKD2.60%−0.37%1.456MConsumer Non-Durables18
Industriella konglomerat2.818B HKD1.73%−2.30%281.477KProducer Manufacturing6
Industrimaskiner176.297B HKD4.72%−0.31%2.99MProducer Manufacturing38
Industriella specialiteter87.592B HKD3.31%−1.75%27.895MProcess Industries13
Informationsteknologitjänster635.938B HKD0.09%−3.25%12.138MTechnology Services47
Försäkringsmäklare / tjänster8.776B HKD0.82%+7.10%28.983MFinance2
Integrerad olja3.346T HKD9.66%−0.10%61.954MEnergy Minerals12
Internet detaljhandel3.506T HKD1.16%−1.69%33.553MRetail Trade11
Internetprogramvara / tjänster6.866T HKD0.34%−0.98%6.872MTechnology Services27
Investmentbanker / mäklare2.274T HKD3.56%−2.09%3.952MFinance60
Investmenthanterare337.721B HKD3.55%−2.03%7.406MFinance27
Investmentbolag / aktiefond4.241B HKD0.94%−3.92%572.685KMiscellaneous222
Livs- / sjukförsäkring3.558B HKD−1.09%84KFinance1
Stora banker7.057T HKD7.70%+0.05%105.512MFinance18
Stora telekommunikationer252.768B HKD7.80%−0.30%8.03MCommunications5
Sjöfart379.205B HKD20.42%+0.99%10.8MTransportation19
Media konglomerat186.126M HKD−1.38%76.703KConsumer Services2
Distributörer av medicinska produkter35.258B HKD1.45%−0.87%251.774KDistribution Services18
Medicinska specialistområden191.289B HKD1.01%−2.16%3.451MHealth Technology36
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster305.16B HKD0.28%−0.78%2.785MHealth Services30
Metallfabrikation29.579B HKD1.65%−1.01%609.927KProducer Manufacturing8
Diverse23.424B HKD0.63%+0.56%12.048MMiscellaneous7
Diverse kommersiella tjänster321.661B HKD1.88%−5.97%9.413MCommercial Services86
Övrig tillverkning22.241B HKD5.15%−1.50%4.736MProducer Manufacturing19
Motorfordon1.343T HKD2.16%−2.80%16.02MConsumer Durables20
Filmer / underhållning115.028B HKD0.18%−2.10%17.998MConsumer Services31
Multilinjeförsäkring4.997T HKD4.97%−1.50%15.812MFinance16
Kontorsutrustning / material125.702M HKD−14.44%41.529KProducer Manufacturing2
Rörledningar för olja och gas7.558B HKD7.24%−0.33%1.866MIndustrial Services1
Olje- och gasproduktion17.405B HKD1.61%+0.33%4.322MEnergy Minerals7
Raffinering/marknadsföring av olja27.549B HKD0.02%−1.77%2.872MEnergy Minerals2
Tjänster / utrustning för oljefält12.792B HKD0.47%+0.30%1.073MIndustrial Services7
Övriga konsumenttjänster404.255B HKD0.47%−1.32%2.82MConsumer Services39
Övriga konsumentspecialiteter151.145B HKD3.63%+0.38%5.984MConsumer Durables18
Övriga metaller / mineraler132.834B HKD3.08%+2.67%10.295MNon-Energy Minerals18
Övrig transport507.986B HKD5.69%−0.15%3.799MTransportation29
Paketerad programvara997.966B HKD1.09%−4.04%13.711MTechnology Services72
Personaltjänster8.526B HKD1.16%+2.37%770.22KCommercial Services9
Läkemedel: generiska2.146B HKD6.57%−1.71%203.447KHealth Technology2
Läkemedel: större1.522T HKD1.68%−4.13%10.843MHealth Technology70
Läkemedel: övriga34.712B HKD3.87%−0.69%3.374MHealth Technology12
Ädelmetaller482.531B HKD0.14%+3.35%42.404MNon-Energy Minerals8