Aktiemarknadsindustrier ‒ Hongkong

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
11.954B1.55-0.54%770.441KKommersiella tjänster25
25.019B2.92-1.15%5.225MElektronisk teknik5
22.595B2.36-0.71%2.266MProcessindustrier14
1309.388B0.46-1.79%10.677MTransporter18
396.523B0.010.68%5.359MTransporter5
161.028B2.27-2.22%7.173MVerktyg7
173.906B5.65-2.59%2.434MIcke-energimineraler5
718.992B2.17-0.41%3.679MIcke hållbara konsumentprodukter61
480.961B1.550.00%423.272KDetaljhandel15
153.584B3.990.54%3.561MProducenttillverkning18
310.143M0.00%316.000KKonsumentvaror1
580.510B1.280.15%3.205MIcke hållbara konsumentprodukter7
786.141B2.86-1.07%2.175MIcke hållbara konsumentprodukter8
384.425B0.460.17%7.098MHälsoteknik22
4.000B0.27%374.642KKonsumentservice3
1.020B1.85-1.58%259.927KProducenttillverkning4
663.594M1.12%4.760MKonsumentservice1
441.667B0.060.27%16.158MKonsumentservice12
372.668M0.00%8.500KDetaljhandel1
21.514B7.052.70%1.476MProcessindustrier7
19.110B4.171.76%3.826MProcessindustrier5
398.145B2.08-2.39%1.699MProcessindustrier11
Kol
1125.057B11.40-0.20%5.209MEnergimineraler21
2.974B7.13-0.04%454.476KKommersiella tjänster13
335.076M6.1922.28%104.686KElektronisk teknik2
17.682B8.76-1.31%1.827MElektronisk teknik12
78.321B6.51-1.31%13.625MElektronisk teknik5
335.808B10.592.61%7.737MIcke-energimineraler20
800.416M3.120.00%25.014KIcke hållbara konsumentprodukter3
66.885B6.48-0.14%3.306MProcessindustrier15
92.563B0.190.90%3.027MIndustriella tjänster6
39.528B1.26-0.65%1.561MTekniska tjänster6
25.000B0.83-0.80%145.799KDetaljhandel12
428.492B5.83%479.100KDetaljhandel1
16.620B-2.90%6.444MDetaljhandel2
831.549B4.21-1.23%8.753MVerktyg26
328.621B2.75-0.89%3.837MProducenttillverkning35
104.374B1.21-0.51%3.724MElektronisk teknik15
53.336B7.641.62%554.715KElektronisk teknik14
114.162B1.98-0.73%1.863MElektronisk teknik26
13.224B4.21-0.45%478.234KDistributionstjänster16
6.314B1.243.00%82.984MDetaljhandel4
297.109B2.71-0.22%3.582MKonsumentvaror16
756.223B6.63-1.47%4.456MIndustriella tjänster150
32.588B2.361.63%1.115MIndustriella tjänster13
391.817B6.81-0.91%4.087MFinans56
78.658B3.320.31%606.482KFinans57
37.586B1.94-2.60%2.298MDistributionstjänster16
4.060B3.950.02%67.036KDetaljhandel9
67.354B3.00-2.16%886.590KIcke hållbara konsumentprodukter13
319.873B3.11-0.79%8.636MIcke hållbara konsumentprodukter14
90.992B4.14-0.12%1.109MIcke hållbara konsumentprodukter17
6.444B3.64-3.01%1.919MIcke-energimineraler8
483.880B4.47-2.17%5.738MVerktyg20
190.205B5.12-0.20%2.747MKonsumentvaror17
198.198M4.550.00%20.060KDetaljhandel1
6.430B1.764.83%1.664MKonsumentvaror13
9.720B1.600.45%1.501MHälsotjänster7
191.196B0.72-1.13%1.048MKonsumentservice30
134.128B3.08-2.42%1.394MIcke hållbara konsumentprodukter14
32.145B5.42-1.46%329.259KProducenttillverkning7
241.138B4.720.42%7.937MProducenttillverkning35
79.126B1.67-0.60%2.936MProcessindustrier13
348.072B0.201.42%6.811MTekniska tjänster40
5.410B1.324.06%26.883MFinans2
1568.374B12.43-0.09%71.040MEnergimineraler10
2189.751B0.01-0.92%24.487MDetaljhandel10
3184.456B0.51-0.33%11.488MTekniska tjänster23
1688.367B6.18-3.32%14.280MFinans63
241.073B7.81-3.25%35.151MFinans17
9.378B0.00-1.01%305.445KDiverse216
1898.938B5.48-1.66%17.823MFinans4
5369.350B8.71-1.26%64.493MFinans14
584.869B10.870.01%13.189MKommunikationer7
470.685B15.49-0.16%7.592MTransporter19
413.016M15.33%531.231KKonsumentservice4
12.366B1.790.92%810.150KDistributionstjänster14
195.501B0.79-0.68%1.455MHälsoteknik32
210.827B0.50-0.13%2.744MHälsotjänster27
34.380B1.06-1.02%126.380KProducenttillverkning8
58.337B2.630.85%2.924MDiverse25
294.017B1.66-0.56%1.361MKommersiella tjänster86
38.458B3.041.38%2.801MProducenttillverkning17
1741.910B0.94-0.34%6.571MKonsumentvaror17
103.279B0.38-0.93%9.536MKonsumentservice27
1295.580B6.54-2.98%24.219MFinans7
126.119M2.21%216.000KProducenttillverkning1
5.395B9.091.38%254.000KIndustriella tjänster1
452.616B7.280.76%30.864MEnergimineraler10
111.840M4.29-0.85%194.000KEnergimineraler1
12.178B1.032.44%1.498MIndustriella tjänster7
268.374B0.791.34%1.336MKonsumentservice37
181.554B2.84-0.29%3.540MKonsumentvaror15
108.929B3.96-0.61%4.125MIcke-energimineraler16
546.899B6.22-0.97%2.027MTransporter31
704.262B1.28-0.49%8.187MTekniska tjänster64
10.060B1.010.94%552.060KKommersiella tjänster8
2.248B3.28-2.45%562.264KHälsoteknik2
1374.297B1.89-0.57%4.527MHälsoteknik65
23.180B4.071.12%3.301MHälsoteknik9
323.046B2.181.97%17.086MIcke-energimineraler8
397.824B6.93-2.30%30.735MFinans2
25.493B0.32-3.36%4.237MKonsumentservice8
6.119B4.52-1.70%106.353KKonsumentservice6
26.292B3.40-0.90%722.863KProcessindustrier9
18.445B0.21-0.64%586.950KTransporter3
2857.703B5.122.31%10.718MFinans229
182.498B6.69-0.35%3.125MFinans15
27.483B6.63-2.20%452.033KKonsumentvaror21
3717.968B7.06-2.78%66.337MFinans27
299.292B0.830.56%5.374MKonsumentservice39
361.737B1.091.04%7.730MElektronisk teknik21
76.826B0.92-1.33%211.177KHälsotjänster2
331.147B5.05-0.35%2.634MDetaljhandel43
1181.238B8.64-0.70%15.448MKommunikationer9
83.594B11.721.52%2.020MIcke-energimineraler23
381.396B1.04-1.24%21.021MElektronisk teknik23
29.905B7.940.20%880.473KProcessindustrier22
62.723B2.93-0.96%5.529MIcke hållbara konsumentprodukter2
138.921B2.464.42%7.594MKonsumentvaror1
663.165M3.770.76%190.740KTransporter4
240.392B7.08-0.48%2.619MProducenttillverkning12
57.376B8.62-2.02%5.181MVerktyg10
241.506B2.181.17%8.838MDistributionstjänster65
10.663B6.470.96%3.852MKommunikationer3
Ladda fler