Aktiemarknadsindustrier ‒ Hongkong

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
17.627B-0.12%619.754KKommersiella tjänster23
36.230B-3.57%15.173MElektronisk teknik4
43.145B-0.53%13.688MProcessindustrier18
453.968B1.68%1.255MTransporter15
342.596B0.21%10.899MTransporter5
270.263B1.48%54.772MVerktyg10
388.755B-3.89%55.226MIcke-energimineraler6
1178.469B-3.49%18.017MIcke hållbara konsumentprodukter66
639.719B0.29%890.334KDetaljhandel15
260.698B-2.87%10.836MProducenttillverkning19
557.109M-4.90%3.696MKonsumentvaror1
547.481B1.35%6.645MIcke hållbara konsumentprodukter7
577.249B-1.12%3.729MIcke hållbara konsumentprodukter6
1289.459B-1.49%10.071MHälsoteknik25
2.903B-0.93%124.556KKonsumentservice2
37.699B-1.54%10.044MProducenttillverkning7
13.004B0.22%1.614MKonsumentservice3
414.068B-3.97%23.177MKonsumentservice14
1.054B-1.20%267.000KDetaljhandel1
30.569B-2.16%25.735MProcessindustrier7
10.852B-16.55%15.272MProcessindustrier5
431.907B-5.96%19.921MProcessindustrier17
Kol
810.909B-5.56%32.351MEnergimineraler20
5.047B-1.03%135.274KKommersiella tjänster13
933.242M-6.14%83.350KElektronisk teknik4
31.188B-2.61%6.177MElektronisk teknik10
173.494B-0.63%17.593MElektronisk teknik11
482.359B-5.67%22.862MIcke-energimineraler22
577.655M-1.97%16.244KIcke hållbara konsumentprodukter3
163.018B-4.18%7.867MProcessindustrier22
70.269B2.39%21.291MIndustriella tjänster4
114.933B-2.74%952.366KTekniska tjänster5
31.596B-0.70%546.984KDetaljhandel13
59.492B-2.63%4.806MDetaljhandel2
1136.638B-0.42%61.136MVerktyg29
385.659B-1.12%26.374MProducenttillverkning34
404.450B-2.18%4.716MElektronisk teknik30
70.631B-1.33%8.524MElektronisk teknik17
57.037B-1.49%1.662MElektronisk teknik22
18.206B-2.64%1.041MDistributionstjänster14
16.293B-1.37%40.227MDetaljhandel2
367.961B-3.29%11.219MKonsumentvaror18
936.346B-2.30%30.454MIndustriella tjänster133
81.402B-1.91%7.342MIndustriella tjänster18
435.962B-2.25%15.779MFinans45
182.405B-1.38%2.559MFinans80
41.855B0.73%15.929MDistributionstjänster18
38.101B-1.10%15.032MDetaljhandel11
58.498B-0.52%6.256MIcke hållbara konsumentprodukter11
494.400B-1.55%17.413MIcke hållbara konsumentprodukter14
228.360B-0.40%5.629MIcke hållbara konsumentprodukter22
2.628B-1.31%2.147MIcke-energimineraler8
691.830B-4.55%22.784MVerktyg16
204.019B-1.37%7.915MKonsumentvaror16
282.881B-1.52%14.163MKonsumentvaror18
38.863B-12.01%96.132MHälsotjänster9
261.084B-0.57%663.984KKonsumentservice33
123.759B0.25%1.653MIcke hållbara konsumentprodukter17
106.044B-1.20%6.133MProducenttillverkning8
252.077B-4.24%7.772MProducenttillverkning29
279.310B-3.26%14.685MProcessindustrier19
682.099B-6.92%23.898MTekniska tjänster51
1979.138B-0.67%152.389MEnergimineraler10
4055.800B-2.44%24.166MDetaljhandel8
6398.206B-0.34%17.212MTekniska tjänster26
2752.820B-1.29%5.744MFinans59
338.831B-1.72%9.314MFinans16
145.282B-0.84%55.422MDiverse202
2295.862B-0.95%23.011MFinans4
7198.789B-0.93%144.658MFinans14
605.654B-0.13%39.399MKommunikationer4
724.276B1.51%36.517MTransporter18
1.553B-1.88%1.724MKonsumentservice4
10.882B-1.37%936.783KDistributionstjänster10
363.909B-0.35%4.799MHälsoteknik25
334.029B-2.13%4.579MHälsotjänster18
7.919B0.48%1.608MProducenttillverkning7
106.538B-3.01%23.620MDiverse49
460.655B-1.83%1.827MKommersiella tjänster96
70.090B-0.50%3.358MProducenttillverkning15
2262.551B-0.35%19.801MKonsumentvaror13
149.786B0.04%16.087MKonsumentservice23
1904.734B0.69%29.015MFinans7
340.250M1.35%1.568MProducenttillverkning1
7.334B-0.67%1.966MIndustriella tjänster1
392.592B0.34%101.470MEnergimineraler9
1.840B-0.99%1.472MEnergimineraler2
62.527B6.29%100.390MIndustriella tjänster11
304.209B-0.91%1.378MKonsumentservice37
188.534B-0.88%5.267MKonsumentvaror20
314.276B-3.75%25.710MIcke-energimineraler15
433.249B-0.43%5.072MTransporter32
964.702B-1.32%4.324MTekniska tjänster51
4.224B-0.26%66.117KKommersiella tjänster5
113.506B-1.59%42.008MHälsoteknik4
1610.005B-1.01%4.162MHälsoteknik50
273.369B-1.02%6.263MHälsoteknik16
431.145B-1.73%29.892MIcke-energimineraler10
396.463B-0.53%36.539MFinans2
63.366B-2.84%2.319MKonsumentservice4
5.338B-2.29%4.324MKonsumentservice6
58.799B-4.17%17.379MProcessindustrier9
285.271B-1.29%2.391MTransporter4
3793.737B-2.34%12.783MFinans219
221.358B-1.56%3.639MFinans11
24.461B-1.98%2.807MKonsumentvaror19
3706.003B-1.14%30.982MFinans24
447.708B1.41%4.641MKonsumentservice37
498.064B-0.91%24.188MElektronisk teknik21
174.086B-1.96%892.812KHälsotjänster2
468.986B0.04%4.026MDetaljhandel39
282.764B0.69%69.293MKommunikationer10
174.108B-5.92%23.703MIcke-energimineraler19
797.963B-1.68%79.269MElektronisk teknik31
34.100B-1.83%798.289KProcessindustrier22
216.895B-2.95%4.354MIcke hållbara konsumentprodukter2
291.100B-0.13%3.368MKonsumentvaror1
822.665M-2.73%261.978KTransporter4
352.572B-2.93%15.367MProducenttillverkning12
23.229B-2.07%3.383MVerktyg9
86.033B-0.57%5.841MDistributionstjänster48
981.216B-1.15%19.875MKommunikationer7
Ladda fler