Aktiemarknadssektorer ‒ Hongkong

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster349.525B HKD1.86%+0.51%5.244M4141
Kommunikationer3.656T HKD7.20%−0.50%19.307M318
Konsumentvaror2.135T HKD2.57%−2.20%16.985M8109
Icke hållbara konsumentprodukter2.739T HKD2.80%−1.12%7.075M9152
Konsumentservice1.422T HKD0.63%+0.24%7.745M10174
Distributionstjänster360.537B HKD1.58%−0.61%5.549M4114
Elektronisk teknik3.328T HKD1.23%−22.16%32.789M9127
Energimineraler4.378T HKD10.28%−0.74%47.756M442
Finans21.074T HKD6.24%−0.61%54.128M12495
Hälsotjänster320.68B HKD0.28%−2.35%3.003M339
Hälsoteknik2.191T HKD1.49%−0.43%9.392M5143
Industriella tjänster858.766B HKD5.42%+0.46%6.007M5185
Diverse27.664B HKD0.68%−0.06%10.146M2227
Icke-energimineraler1.048T HKD2.68%−1.02%6.634M683
Processindustrier488.242B HKD4.50%−1.20%12.994M899
Producenttillverkning2.733T HKD1.76%−1.47%5.213M9150
Detaljhandel4.749T HKD1.41%−0.33%34.311M9102
Tekniska tjänster8.54T HKD0.41%−1.56%8.117M4156
Transporter2.654T HKD4.27%−1.57%24.137M684
Verktyg1.495T HKD5.02%−1.35%16.54M468