Aktiemarknadssektorer ‒ Indien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans105.115 T INR0.82%+0.50%10.136 M11282
Tekniska tjänster35.589 T INR1.78%−0.55%6.057 M4146
Energimineraler31.914 T INR1.17%+0.14%12.026 M420
Producenttillverkning29.793 T INR0.47%−0.00%3.131 M9337
Icke-energimineraler26.918 T INR2.37%+0.93%9.385 M6153
Icke hållbara konsumentprodukter26.575 T INR1.40%+0.25%4.364 M9129
Konsumentvaror26.072 T INR0.58%+0.37%3.212 M885
Verktyg22.228 T INR1.02%−0.47%11.233 M342
Processindustrier20.297 T INR0.66%+0.05%823.279 K8409
Hälsoteknik17.662 T INR0.63%−0.64%1.102 M5114
Kommunikationer16.912 T INR0.22%+1.08%34.039 M317
Industriella tjänster9.614 T INR0.54%−0.43%3.875 M5121
Transporter8.321 T INR0.34%+0.92%9.796 M661
Elektronisk teknik7.604 T INR0.80%+1.12%7.189 M862
Detaljhandel7.296 T INR0.09%+1.16%1.343 M950
Konsumentservice4.901 T INR0.32%−0.12%2.102 M899
Distributionstjänster4.653 T INR0.31%−0.09%1.521 M454
Kommersiella tjänster3.85 T INR0.87%−0.73%2.256 M579
Hälsotjänster3.755 T INR0.17%+0.20%940.876 K229
Diverse41.73 B INR+0.20%1.348 M2143