Aktiemarknadsindustrier ‒ Indien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1.948B-1.06%63.013KKommersiella tjänster3
1168.623B2.19%3.283MElektronisk teknik7
1365.303B-1.07%676.553KProcessindustrier53
345.107B0.23%955.107KTransporter9
857.776B2.49%737.815KTransporter4
1573.774B2.34%14.879MVerktyg9
1440.131B3.64%28.770MIcke-energimineraler5
1413.489B0.24%278.878KIcke hållbara konsumentprodukter33
803.800B-1.40%1.115MDetaljhandel12
3508.905B-0.48%3.414MProducenttillverkning61
719.148B-0.39%670.364KKonsumentvaror11
1331.994B-1.33%679.188KIcke hållbara konsumentprodukter12
388.322B0.12%845.632KIcke hållbara konsumentprodukter1
270.451B-0.61%291.907KHälsoteknik4
436.733B4.53%7.010MKonsumentservice13
1014.933B1.71%478.697KProducenttillverkning26
122.378B0.48%5.843MKonsumentservice6
77.365B2.28%10.382MKonsumentservice1
2222.361B-0.01%1.482MProcessindustrier33
1434.489B0.23%538.149KProcessindustrier10
3794.567B-0.49%264.169KProcessindustrier73
Kol
1144.745B-3.27%29.437MEnergimineraler2
12.756B-0.30%47.217KKommersiella tjänster6
1.042B-2.65%7.855KElektronisk teknik1
131.612B3.91%6.444MElektronisk teknik4
138.238M3.90%52.970KElektronisk teknik1
6941.170B1.55%1.593MIcke-energimineraler35
150.440B-0.38%1.112MIcke hållbara konsumentprodukter4
343.590B0.33%617.743KProcessindustrier25
8.183B-2.17%400.115KIndustriella tjänster2
313.233B1.95%234.555KTekniska tjänster5
37.075B2.52%326.922KDetaljhandel2
8176.832B0.81%19.235MVerktyg28
3668.398B1.39%5.286MProducenttillverkning52
97.903B-1.84%122.263KElektronisk teknik3
509.995B0.74%57.977KElektronisk teknik4
357.417B0.15%479.825KElektronisk teknik4
66.629B1.57%117.680KDistributionstjänster4
1200.057B-0.84%348.320KKonsumentvaror16
5140.731B1.18%2.705MIndustriella tjänster81
22.255B-0.65%171.242KIndustriella tjänster2
15230.346B0.37%3.331MFinans48
5123.018B0.44%1.320MFinans23
466.443B0.76%391.152KKommersiella tjänster3
54.327B-0.42%24.454KDistributionstjänster5
41.770B-1.80%1.616MDetaljhandel2
1882.272B0.01%42.421KIcke hållbara konsumentprodukter3
533.889B-0.12%52.927KIcke hållbara konsumentprodukter7
1961.772B0.16%1.093MIcke hållbara konsumentprodukter20
42.668B4.55%329.151KIcke-energimineraler2
3018.596B0.25%3.942MVerktyg6
305.033B-0.35%43.527KKonsumentvaror8
13.690B-1.18%119.711KDetaljhandel1
264.459B-1.17%721.446KKonsumentvaror9
1554.809B1.08%808.766KHälsotjänster13
598.347B0.22%9.630MKonsumentservice21
10693.462B-0.31%1.744MIcke hållbara konsumentprodukter14
797.998B-0.53%439.208KProducenttillverkning10
1688.221B1.29%205.666KProducenttillverkning43
7801.751B-0.17%612.783KProcessindustrier44
33504.892B0.68%15.147MTekniska tjänster57
2000.264B-0.59%14.822MEnergimineraler1
443.383B0.85%1.521MDetaljhandel6
1441.273B2.52%616.428KTekniska tjänster7
1845.150B-0.23%1.602MFinans51
1885.556B1.39%707.560KFinans7
263.826B1.95%15.769MDiverse70
5663.457B0.59%954.003KFinans5
3909.836B1.99%35.531MFinans9
722.641B-0.40%1.274MKommunikationer6
143.203B0.64%407.386KTransporter6
114.945B1.66%239.841KHälsoteknik3
695.437B-1.30%261.388KHälsotjänster7
1325.329B-0.39%909.902KProducenttillverkning35
111.412B-1.27%161.141KDiverse3
584.539B2.71%6.148MKommersiella tjänster22
1278.258B0.86%321.737KProducenttillverkning23
9048.455B0.51%27.771MKonsumentvaror11
609.920B0.38%13.355MKonsumentservice22
1674.225B-1.02%3.463MFinans2
703.565B-1.13%4.661MIndustriella tjänster2
257.810B2.36%2.051MEnergimineraler3
39589.734B0.32%2.478MEnergimineraler12
77.703B-0.98%266.825KIndustriella tjänster9
984.578B9.71%12.713MKonsumentservice11
2756.283B0.98%1.358MKonsumentvaror15
3316.829B2.78%9.261MIcke-energimineraler13
2034.452B5.56%18.896MTransporter13
1891.446B-0.21%5.423MTekniska tjänster20
222.171B0.17%78.907KKommersiella tjänster3
1960.077B-0.40%374.343KHälsoteknik8
5499.665B0.17%1.284MHälsoteknik30
5150.249B0.42%692.168KHälsoteknik43
43.650B-0.22%183.441KKonsumentservice5
52.313B-0.44%190.598KKonsumentservice8
147.454B-0.02%573.558KProcessindustrier21
413.162B-1.64%3.085MTransporter1
3297.208B1.43%5.486MFinans42
638.617B1.12%569.894KFinans4
25114.837B2.13%11.909MFinans27
839.915B-1.85%1.173MKonsumentservice6
1005.147B-0.28%515.768KFinans2
3548.093B4.00%1.159MDetaljhandel7
995.694B2.52%4.192MKommunikationer7
5807.763B1.24%9.991MIcke-energimineraler63
129.010B3.55%4.477MElektronisk teknik8
1049.288B-0.54%25.421MProcessindustrier71
3290.415B2.88%82.046MIcke hållbara konsumentprodukter4
6.841B-1.94%327.872KKonsumentvaror1
108.406B0.45%231.670KTransporter5
2175.014B-0.61%4.032MProducenttillverkning30
2172.443B4.15%4.784MDistributionstjänster23
4344.877B-0.52%17.560MKommunikationer2
Ladda fler