Aktiemarknadsindustrier ‒ Indien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1.882B0.29%68.028KKommersiella tjänster3
1116.186B-0.01%3.979MElektronisk teknik6
1325.246B-0.56%419.186KProcessindustrier53
325.004B-0.49%344.447KTransporter9
906.991B3.02%2.898MTransporter4
1391.391B-0.71%7.347MVerktyg9
1303.491B2.34%13.428MIcke-energimineraler5
1259.184B-0.80%190.583KIcke hållbara konsumentprodukter33
717.660B0.18%896.651KDetaljhandel12
3144.288B0.94%2.124MProducenttillverkning60
657.366B-0.30%708.504KKonsumentvaror10
1156.844B1.31%903.259KIcke hållbara konsumentprodukter12
383.234B4.79%2.567MIcke hållbara konsumentprodukter1
285.173B1.97%982.300KHälsoteknik4
367.893B-0.02%1.388MKonsumentservice13
910.514B0.02%269.819KProducenttillverkning26
116.605B-0.03%5.885MKonsumentservice6
60.942B3.69%6.653MKonsumentservice1
2111.458B0.98%1.795MProcessindustrier33
1262.566B0.59%670.594KProcessindustrier10
3566.918B1.88%712.457KProcessindustrier73
Kol
975.408B1.42%13.607MEnergimineraler2
12.082B2.84%22.036KKommersiella tjänster6
777.479M4.94%5.082KElektronisk teknik1
124.999B1.23%755.610KElektronisk teknik4
100.444M0.00%5.905KElektronisk teknik1
7041.117B0.29%837.639KIcke-energimineraler36
123.232B4.58%4.543MIcke hållbara konsumentprodukter4
333.848B0.12%275.411KProcessindustrier25
6.531B1.04%113.503KIndustriella tjänster2
336.339B-2.86%929.625KTekniska tjänster5
32.583B-1.42%156.663KDetaljhandel2
7435.156B-1.36%4.043MVerktyg29
3487.050B0.36%2.275MProducenttillverkning52
91.626B-1.89%113.385KElektronisk teknik3
481.618B1.72%9.862KElektronisk teknik4
271.328B-1.01%326.315KElektronisk teknik4
70.416B-0.87%145.172KDistributionstjänster4
1182.778B-0.79%304.712KKonsumentvaror16
4801.695B1.24%1.502MIndustriella tjänster80
22.639B-1.85%155.858KIndustriella tjänster2
14816.383B1.92%2.337MFinans48
5030.567B0.85%3.131MFinans23
467.152B-0.52%92.125KKommersiella tjänster3
54.107B-0.47%42.917KDistributionstjänster5
35.515B0.38%1.023MDetaljhandel2
1965.192B-0.64%108.424KIcke hållbara konsumentprodukter3
530.890B0.80%67.079KIcke hållbara konsumentprodukter7
2013.839B-0.07%813.360KIcke hållbara konsumentprodukter19
37.916B-2.16%427.003KIcke-energimineraler2
2986.521B0.41%2.893MVerktyg6
296.758B0.07%36.633KKonsumentvaror8
12.523B0.48%91.511KDetaljhandel1
244.643B3.66%4.013MKonsumentvaror9
1677.254B0.17%993.670KHälsotjänster13
442.918B1.47%9.264MKonsumentservice21
10994.243B0.35%1.691MIcke hållbara konsumentprodukter14
765.442B-0.36%137.564KProducenttillverkning10
1624.941B-0.32%136.631KProducenttillverkning44
7579.799B1.17%684.423KProcessindustrier44
33706.767B1.45%2.669MTekniska tjänster57
1605.873B5.21%51.537MEnergimineraler1
407.765B0.43%1.077MDetaljhandel6
1178.574B1.41%349.817KTekniska tjänster6
1612.020B-0.05%1.079MFinans51
1908.118B0.56%701.143KFinans7
241.136B0.22%8.183MDiverse68
5527.431B2.15%945.788KFinans5
3406.056B0.62%26.612MFinans9
689.096B0.93%715.327KKommunikationer6
133.349B2.38%1.043MTransporter5
109.117B-1.20%68.560KHälsoteknik3
754.865B0.30%253.773KHälsotjänster7
1246.073B0.20%727.771KProducenttillverkning35
106.142B2.09%705.357KDiverse3
544.451B-1.13%2.309MKommersiella tjänster22
1223.977B-1.26%247.089KProducenttillverkning24
7262.092B-0.64%4.291MKonsumentvaror11
502.245B1.47%12.611MKonsumentservice21
1798.725B0.10%1.633MFinans2
740.995B1.29%2.009MIndustriella tjänster2
219.057B6.99%3.392MEnergimineraler3
35107.164B0.52%2.992MEnergimineraler12
74.309B5.67%742.787KIndustriella tjänster9
731.354B-1.87%4.744MKonsumentservice11
2300.921B0.34%473.778KKonsumentvaror15
3130.357B-0.02%9.092MIcke-energimineraler14
1859.855B0.45%11.756MTransporter13
1820.857B0.17%11.798MTekniska tjänster20
223.236B1.05%246.688KKommersiella tjänster3
1931.257B1.22%582.030KHälsoteknik8
5421.910B0.26%1.256MHälsoteknik30
5106.189B0.93%1.058MHälsoteknik43
40.235B-0.51%191.958KKonsumentservice5
52.820B-1.34%277.733KKonsumentservice8
130.201B0.27%476.911KProcessindustrier19
441.190B-0.66%1.409MTransporter1
2557.932B2.94%5.276MFinans42
619.711B1.04%1.196MFinans4
23981.686B0.06%11.214MFinans27
797.490B0.51%893.737KKonsumentservice6
988.389B0.24%524.397KFinans2
2823.962B0.15%426.956KDetaljhandel7
858.023B2.58%8.833MKommunikationer7
5679.713B2.88%18.183MIcke-energimineraler63
119.482B4.02%2.203MElektronisk teknik8
888.191B-0.67%3.319MProcessindustrier69
2957.197B3.16%54.566MIcke hållbara konsumentprodukter4
6.700B1.76%87.602KKonsumentvaror1
95.613B-0.30%127.078KTransporter5
2099.505B0.95%2.445MProducenttillverkning30
1979.736B1.29%2.305MDistributionstjänster24
4318.378B0.25%60.685MKommunikationer2
Ladda fler