Aktiemarknadsindustrier ‒ Indien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
2.308B1.024.64%614.591KKommersiella tjänster3
1200.938B1.74-0.97%1.809MElektronisk teknik7
1381.833B0.48-0.99%933.126KProcessindustrier58
371.591B0.19-0.52%122.621KTransporter13
856.051B0.00-0.18%610.137KTransporter5
1730.824B4.030.06%21.706MVerktyg9
1431.747B0.64-0.58%9.670MIcke-energimineraler6
1691.132B0.31-0.92%280.392KIcke hållbara konsumentprodukter35
1012.323B0.020.75%899.127KDetaljhandel11
3514.401B0.51-0.98%1.256MProducenttillverkning61
631.267B1.02-0.68%593.813KKonsumentvaror12
1338.163B0.04-0.58%418.970KIcke hållbara konsumentprodukter13
406.986B0.27-3.44%186.839KIcke hållbara konsumentprodukter1
274.460B0.01-2.04%314.837KHälsoteknik4
455.595B0.05-1.83%3.542MKonsumentservice13
1129.751B0.24-2.06%163.945KProducenttillverkning29
109.473B0.12-1.07%2.773MKonsumentservice6
77.997B0.340.05%6.803MKonsumentservice1
2281.105B0.97-0.88%627.329KProcessindustrier36
1409.760B0.18-1.84%199.467KProcessindustrier11
3608.658B0.56-0.63%218.412KProcessindustrier81
Kol
1028.921B10.56-3.55%10.343MEnergimineraler2
12.923B0.52-0.15%3.298KKommersiella tjänster6
1.615B-0.77%9.411KElektronisk teknik1
145.672B2.13-1.06%1.892MElektronisk teknik4
298.268M-4.62%42.122KElektronisk teknik1
6868.820B0.86-1.62%278.117KIcke-energimineraler37
141.711B0.10-1.28%1.050MIcke hållbara konsumentprodukter4
387.612B0.62-0.41%457.344KProcessindustrier31
7.651B0.19-3.82%72.925KIndustriella tjänster2
305.121B0.03-2.36%84.259KTekniska tjänster7
46.371B7.73%4.632MDetaljhandel3
154.083B0.19%258.549KDetaljhandel1
9656.463B1.14-1.43%4.438MVerktyg28
3834.698B0.38-2.41%1.805MProducenttillverkning54
74.448B0.22-2.58%147.465KElektronisk teknik3
523.405B0.160.45%147.047KElektronisk teknik4
392.766B0.02-3.61%197.146KElektronisk teknik7
61.155B0.00-0.02%47.894KDistributionstjänster4
1098.508B0.42-1.62%248.839KKonsumentvaror16
5574.879B0.67-1.92%1.102MIndustriella tjänster93
20.751B-0.89%155.191KIndustriella tjänster2
14375.002B0.84-0.56%1.978MFinans51
4941.204B0.13-0.41%930.301KFinans23
371.230B4.84-0.04%116.576KKommersiella tjänster3
55.896B0.02-1.83%29.116KDistributionstjänster5
36.335B0.17%1.336MDetaljhandel2
1829.020B1.060.34%36.020KIcke hållbara konsumentprodukter3
434.842B0.38-2.74%49.477KIcke hållbara konsumentprodukter7
1791.201B0.281.03%1.118MIcke hållbara konsumentprodukter22
59.781B0.00-0.98%171.435KIcke-energimineraler4
3373.502B1.01-0.38%1.357MVerktyg6
330.673B0.42-1.99%108.565KKonsumentvaror14
11.846B0.51%18.727KDetaljhandel1
291.032B0.23-1.11%780.514KKonsumentvaror11
1688.403B0.05-0.50%1.292MHälsotjänster13
579.923B0.090.08%1.249MKonsumentservice21
9349.626B1.300.87%2.447MIcke hållbara konsumentprodukter14
774.255B0.32-1.06%288.352KProducenttillverkning10
1960.888B0.39-0.09%210.752KProducenttillverkning47
7985.819B0.46-0.63%790.138KProcessindustrier46
34423.562B1.23-0.91%3.721MTekniska tjänster61
2099.020B4.41-2.19%5.503MEnergimineraler1
1291.121B0.04-2.35%320.078KDetaljhandel7
1537.760B0.25-2.93%659.173KTekniska tjänster8
1805.147B1.15-1.46%1.384MFinans51
1670.798B1.65-0.69%230.665KFinans9
262.305B0.06-2.15%5.215MDiverse91
5927.322B0.10-2.77%746.190KFinans6
3438.910B0.05-1.47%10.482MFinans9
708.130B0.71-1.87%690.371KKommunikationer6
152.139B0.35-2.71%179.502KTransporter6
106.657B0.24-2.63%31.878KHälsoteknik4
636.546B0.40-2.74%208.054KHälsotjänster7
1344.027B0.28-1.49%289.758KProducenttillverkning38
116.665B0.982.42%582.304KDiverse3
668.122B0.49-1.27%865.610KKommersiella tjänster27
1240.956B0.48-1.20%179.197KProducenttillverkning24
9067.051B0.940.69%2.927MKonsumentvaror11
615.433B0.39-1.75%3.961MKonsumentservice20
1604.246B0.27-1.70%1.171MFinans2
%Producenttillverkning1
629.085B2.90-1.38%1.207MIndustriella tjänster2
245.381B2.24-0.07%1.601MEnergimineraler3
19555.683B0.81-0.12%4.315MEnergimineraler11
89.965B0.13-1.78%144.961KIndustriella tjänster10
810.257B0.12-0.68%2.263MKonsumentservice13
2808.648B0.19-0.99%854.679KKonsumentvaror18
3169.266B3.55-0.01%4.260MIcke-energimineraler14
1841.592B0.66-1.68%6.326MTransporter14
2794.904B0.13-3.15%14.427MTekniska tjänster29
189.025B0.31-0.54%12.995KKommersiella tjänster5
1841.846B0.67-1.68%335.086KHälsoteknik8
5320.142B0.65-0.57%1.717MHälsoteknik34
4541.816B0.78-1.23%732.884KHälsoteknik44
38.637B0.591.25%704.942KKonsumentservice5
56.959B1.62-0.84%100.090KKonsumentservice9
143.043B1.06-0.66%375.301KProcessindustrier21
402.591B1.21-5.59%2.978MTransporter1
3181.587B0.18-0.81%2.112MFinans44
673.099B1.78-0.03%93.189KFinans4
24401.634B0.40-0.59%6.923MFinans28
939.183B0.08-0.63%1.187MKonsumentservice7
925.677B0.42-0.63%286.490KFinans2
2997.351B0.01-3.49%373.978KDetaljhandel8
1188.938B4.61-1.98%4.777MKommunikationer7
5575.717B1.34-1.55%5.315MIcke-energimineraler65
153.857B0.24-2.37%8.889MElektronisk teknik8
1437.338B0.14-0.33%5.963MProcessindustrier79
2806.209B4.83-0.30%10.966MIcke hållbara konsumentprodukter4
6.635B0.98%606.921KKonsumentvaror1
144.194B0.25-0.95%147.192KTransporter5
2204.324B0.79-0.83%1.811MProducenttillverkning30
2499.396B0.09-0.79%1.336MDistributionstjänster28
4552.916B-1.83%11.168MKommunikationer3
Ladda fler