Aktiemarknadsindustrier ‒ Indien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster5.431B INR0.43%−0.67%52.882KKommersiella tjänster5
Rymd & försvar1.716T INR1.86%1.62%3.215MElektronisk teknik7
Jordbruksvaror / Fräsning1.945T INR0.51%−0.53%952.682KProcessindustrier69
Flygfrakt / kurirer522.7B INR0.40%3.16%613.774KTransporter17
Flygbolag837.807B INR−1.14%2.245MTransporter4
Alternativ kraftproduktion1.539T INR5.55%1.10%5.084MVerktyg5
Aluminium1.321T INR0.35%−2.39%7.054MIcke-energimineraler6
Kläder / skodon1.52T INR0.41%−0.88%206.199KIcke hållbara konsumentprodukter40
Kläder / skodon detaljhandel929.32B INR0.16%0.66%787.234KDetaljhandel9
Bildelar: OEM3.858T INR0.61%1.23%2.638MProducenttillverkning60
Eftermarknad för bilar1.251T INR0.70%0.52%844.549KKonsumentvaror12
Drycker: med alkohol1.203T INR0.28%1.22%560.524KIcke hållbara konsumentprodukter11
Drycker: alkoholfria754.16B INR0.22%5.80%3.267MIcke hållbara konsumentprodukter1
Bioteknik1.777B INR0.26%−1.44%1.38KHälsoteknik1
Radio/TV558.384B INR1.79%1.76%3.964MKonsumentservice14
Byggprodukter403.832B INR0.55%1.48%78.184KProducenttillverkning21
Kabel- / satellit-TV48.432B INR0.28%−0.26%780.009KKonsumentservice5
Katalog / specialdistribution23.34B INR0.53%69.807KDetaljhandel1
Kemikalier: jordbruk2.404T INR1.06%0.15%758.861KProcessindustrier38
Kemikalier: större diversifierad766.866B INR0.37%0.71%764.343KProcessindustrier20
Kemikalier: specialkemikalier3.469T INR0.71%1.08%207.727KProcessindustrier80
Kol1.359T INR10.54%0.33%5.702MEnergimineraler4
Kommersiell tryckning / formulär17.904B INR0.51%2.03%11.299KKommersiella tjänster6
Datorkommunikation4.283B INR0.63%8.043KElektronisk teknik1
Datortillbehör154.08B INR3.44%0.50%1.421MElektronisk teknik5
Konstruktionsmaterial6.11T INR0.84%−0.22%4.372MIcke-energimineraler37
Diverse konsumentvaror72.008B INR0.23%1.94%1.267MIcke hållbara konsumentprodukter3
Containrar / förpackningar298.611B INR1.07%0.20%547.045KProcessindustrier30
Kontraktsborrning9.952B INR0.15%1.58%125.131KIndustriella tjänster2
Dataprocesseringstjänster198.672B INR0.37%−0.03%631.959KTekniska tjänster5
Varuhus70.103B INR1.34%29.48KDetaljhandel1
Apotekskedjor76.302B INR2.37%42.242KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel7.681T INR1.59%−3.07%3.894MVerktyg28
Elektriska produkter4.739T INR0.40%1.00%2.698MProducenttillverkning54
Elektroniska komponenter59.145B INR2.75%−0.00%48.472KElektronisk teknik3
Elektronisk utrustning / instrument602.377B INR0.26%0.05%47.204KElektronisk teknik11
Elektronisk produktionsutrustning386.115B INR0.09%2.18%348.438KElektronisk teknik9
Elektronikdistributörer36.632B INR0.02%−1.17%94.302KDistributionstjänster6
Butiker för elektronik / vitvaror29.472B INR5.61%761.713KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror462.553B INR0.30%−0.20%91.258KKonsumentvaror10
Ingenjörsvetenskap och konstruktion4.979T INR0.92%−0.34%1.433MIndustriella tjänster92
Miljötjänster1.473B INR0.59%15.957KIndustriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing15.622T INR1.75%0.77%3.547MFinans60
Finansiella konglomerat1.07T INR2.12%−0.58%52.131KFinans29
Finansiella förlagsbranschen / tjänster61.737B INR1.40%0.08%16.355KKommersiella tjänster3
Livsmedel distributörer7.976B INR0.15%0.12%205.679KDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker10.304B INR−1.19%78.188KDetaljhandel3
Livsmedel: större diversifierade2.007T INR1.04%0.26%65.881KIcke hållbara konsumentprodukter8
Livsmedel: kött / fisk / mejeri263.066B INR0.71%−0.23%39.342KIcke hållbara konsumentprodukter7
Livsmedel: specialiteter / godis2.328T INR1.03%0.14%418.954KIcke hållbara konsumentprodukter31
Skogsprodukter152.117B INR0.47%0.24%77.183KIcke-energimineraler11
Gasdistributörer3.559T INR1.87%−1.69%3.009MVerktyg8
Heminredning388.498B INR0.56%−0.62%49.075KKonsumentvaror11
Hemförbättringskedjor14.64B INR0.16%4.81%107.376KDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin97.305B INR1.33%0.56%1.956MKonsumentvaror7
Sjukhus / vård administration1.888T INR0.13%1.24%227.395KHälsotjänster13
Hotell / resorts / kryssningslinjer784.64B INR0.08%−0.13%2.268MKonsumentservice19
Hushåll / personlig vård10.145T INR1.28%0.07%1.476MIcke hållbara konsumentprodukter14
Industriella konglomerat582.685B INR1.04%−0.42%258.544KProducenttillverkning9
Industrimaskiner2.5T INR0.56%0.94%473.073KProducenttillverkning56
Industriella specialiteter6.805T INR0.66%0.02%613.604KProcessindustrier37
Informationsteknologitjänster27.352T INR1.89%−0.83%2.218MTekniska tjänster57
Integrerad olja1.129T INR10.51%1.00%9.332MEnergimineraler3
Internet detaljhandel902.242B INR0.28%−1.68%2.727MDetaljhandel7
Internetprogramvara / tjänster1.117T INR0.74%0.84%310.803KTekniska tjänster12
Investmentbanker / mäklare1.19T INR2.34%−0.55%558.965KFinans46
Investmenthanterare1.291T INR2.25%0.46%3.266MFinans16
Investmentbolag / aktiefond6.412B INR3.46%5.439KDiverse101
Livs- / sjukförsäkring8.209T INR0.16%0.42%1.737MFinans6
Stora banker9.698T INR0.67%−0.11%21.391MFinans18
Stora telekommunikationer572.793B INR1.15%1.66%448.85KKommunikationer6
Sjöfart266.419B INR2.28%−1.89%307.784KTransporter7
Distributörer av medicinska produkter4.998B INR0.10%1.74%1.257KDistributionstjänster2
Medicinska specialistområden90.168B INR0.30%−3.33%37.669KHälsoteknik4
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster308.962B INR0.78%3.31%292.012KHälsotjänster9
Metallfabrikation1.743T INR0.63%0.85%228.233KProducenttillverkning34
Diverse95.103M INR0.00%1.017KDiverse2
Diverse kommersiella tjänster2.481T INR0.75%1.36%1.039MKommersiella tjänster49
Övrig tillverkning1.526T INR0.60%0.68%382.941KProducenttillverkning30
Motorfordon10.751T INR0.93%−0.25%1.752MKonsumentvaror14
Filmer / underhållning380.643B INR0.25%0.07%456.924KKonsumentservice21
Multilinjeförsäkring1.626T INR0.26%0.02%5.784MFinans5
Kontorsutrustning / material60.878B INR1.21%1.37%98.096KProducenttillverkning4
Rörledningar för olja och gas12.52B INR0.36%0.76%115.298KIndustriella tjänster1
Olje- och gasproduktion3.282B INR0.97%70.139KEnergimineraler2
Raffinering/marknadsföring av olja19.123T INR1.46%−0.55%6.454MEnergimineraler11
Tjänster / utrustning för oljefält38.991B INR0.51%0.14%57.38KIndustriella tjänster7
Övriga konsumenttjänster672.725B INR0.42%1.29%3.933MKonsumentservice10
Övriga konsumentspecialiteter2.75T INR0.33%−0.72%938.624KKonsumentvaror22
Övriga metaller / mineraler3.144T INR1.79%−1.94%2.174MIcke-energimineraler19
Övrig transport1.341T INR0.81%7.62%32.636MTransporter11
Paketerad programvara2.359T INR1.34%1.03%8.996MTekniska tjänster44
Personaltjänster97.641B INR1.85%3.09%501.533KKommersiella tjänster5
Läkemedel: generiska12.596B INR−0.39%16.331KHälsoteknik2
Läkemedel: större9.034T INR0.98%0.11%1.106MHälsoteknik88
Läkemedel: övriga1.494T INR0.78%0.95%929.25KHälsoteknik7
ÄdelmetallerIcke-energimineraler1
Förlag: Böcker / tidskrifter24.201B INR2.12%−0.84%16.298KKonsumentservice5
Förlag: tidningar53.894B INR0.07%0.24%207.484KKonsumentservice8
Massa och papper181.71B INR0.58%1.11%629.33KProcessindustrier18