Aktiemarknadsindustrier ‒ Italien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster112.337M EUR0.30%−1.09%8.731KKommersiella tjänster8
Rymd & försvar602.915B EUR1.60%+0.10%15.263KElektronisk teknik13
Jordbruksvaror / Fräsning36.671B EUR2.40%−1.67%3.972KProcessindustrier2
Flygfrakt / kurirer84.834B EUR2.61%+1.13%416Transporter3
Flygbolag41.065B EUR+0.88%3.027KTransporter6
Alternativ kraftproduktion5.192B EUR3.56%+0.95%137.954KVerktyg3
Aluminium4.235B EUR1.53%0.00%0Icke-energimineraler1
Kläder / skodon575.058B EUR1.62%+1.27%4.815KIcke hållbara konsumentprodukter19
Kläder / skodon detaljhandel116.396B EUR1.74%−0.86%7.532KDetaljhandel3
Bildelar: OEM7.687B EUR1.21%+2.16%184.143KProducenttillverkning7
Eftermarknad för bilar19.652B EUR2.88%+0.45%114.237KKonsumentvaror3
Drycker: med alkohol165.632B EUR1.03%−1.08%140.985KIcke hållbara konsumentprodukter5
Drycker: alkoholfria271.46B EUR3.07%0.00%0Icke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik141.256B EUR2.41%−0.12%99Hälsoteknik6
Radio/TV4.066B EUR8.20%+0.49%181.766KKonsumentservice3
Byggprodukter21.988B EUR4.16%+0.08%616Producenttillverkning4
Kabel- / satellit-TV230.914B EUR1.84%−0.70%88Konsumentservice3
Kasinon / spel2.378B EUR−1.08%42.037KKonsumentservice1
Katalog / specialdistribution503.581M EUR1.95%−0.35%6.758KDetaljhandel1
Kemikalier: större diversifierad80.672B EUR5.79%+0.49%19Processindustrier5
Kemikalier: specialkemikalier155.602B EUR2.58%−0.03%966Processindustrier9
Datortillbehör28.48B EUR1.87%+1.79%113Elektronisk teknik2
Datorbehandling hårdvara44.45B EUR3.49%+0.01%2.087KElektronisk teknik6
Konstruktionsmaterial20.804B EUR3.03%+0.50%19.838KIcke-energimineraler6
Diverse konsumentvaror48.522B EUR3.55%+0.84%240Icke hållbara konsumentprodukter2
Containrar / förpackningar1.191B EUR4.51%+1.53%56.052KProcessindustrier3
Dataprocesseringstjänster293.504B EUR0.72%+0.54%205Tekniska tjänster7
Varuhus4.783B EUR3.44%0.00%0Detaljhandel2
Reaaffärer25.461B EUR1.85%+1.40%50Detaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel627.035B EUR3.95%+0.13%813.355KVerktyg30
Elektriska produkter27.281B EUR0.60%+2.12%104.755KProducenttillverkning13
Elektroniska komponenter23.582B EUR3.86%+0.03%107Elektronisk teknik4
Elektronisk utrustning / instrument143.339B EUR1.64%+0.02%1.014KElektronisk teknik7
Elektronisk produktionsutrustning2.367B EUR0.24%+7.18%8.088KElektronisk teknik4
Elektronikdistributörer1.884B EUR2.22%+2.20%27.616KDistributionstjänster4
Butiker för elektronik / vitvaror188.254M EUR5.39%+0.49%27.862KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror19.896B EUR0.42%+17.98%3.091KKonsumentvaror8
Ingenjörsvetenskap och konstruktion37.581B EUR3.39%+0.15%2.711MIndustriella tjänster22
Miljötjänster62.184B EUR1.65%0.00%0Industriella tjänster1
Finans / Uthyrning / Leasing116.223B EUR1.70%+0.53%4.063KFinans7
Finansiella konglomerat4.535B EUR4.49%+1.10%114.48KFinans9
Livsmedel distributörer1.071B EUR3.02%+0.43%18.751KDistributionstjänster3
Livsmedelsbutiker24.753B EUR4.08%−0.02%40Detaljhandel1
Livsmedel: större diversifierade39.592B EUR4.51%+1.41%70Icke hållbara konsumentprodukter3
Livsmedel: kött / fisk / mejeri327.513M EUR−0.48%1.833KIcke hållbara konsumentprodukter2
Livsmedel: specialiteter / godis105.899B EUR2.68%+0.02%57Icke hållbara konsumentprodukter5
Skogsprodukter394.337M EUR1.43%0.00%0Icke-energimineraler1
Gasdistributörer24.282B EUR6.55%+0.74%1.064MVerktyg5
Heminredning658.431M EUR0.77%+0.27%3.839KKonsumentvaror9
Hem byggnadsindustrin160.702M EUR2.90%−0.57%1.075KKonsumentvaror3
Sjukhus / vård administration428.899M EUR−1.11%9.945KHälsotjänster2
Hotell / resorts / kryssningslinjer39.09B EUR0.36%+0.00%31Konsumentservice2
Hushåll / personlig vård501.674B EUR2.38%+0.00%19Icke hållbara konsumentprodukter8
Industriella konglomerat49.505B EUR6.09%0.00%0Producenttillverkning1
Industrimaskiner519.261B EUR1.38%+0.85%8.577KProducenttillverkning35
Industriella specialiteter93.446B EUR1.20%−0.00%7Processindustrier5
Informationsteknologitjänster307.177B EUR2.05%+3.58%217Tekniska tjänster20
Försäkringsmäklare / tjänster208.713M EUR+0.48%1.72KFinans2
Integrerad olja645.995B EUR3.75%+0.27%493Energimineraler4
Internet detaljhandel1.418T EUR0.03%+0.04%3.245KDetaljhandel8
Internetprogramvara / tjänster3.97T EUR0.00%+1.13%228Tekniska tjänster8
Investmentbanker / mäklare337.273B EUR3.21%+0.47%518Finans10
Investmenthanterare182.305B EUR2.82%+0.00%2.653KFinans17
Investmentbolag / aktiefondDiverse1653
Livs- / sjukförsäkring84.733B EUR3.81%−0.63%3Finans2
Stora banker495.654B EUR5.57%+0.49%5.208MFinans21
Stora telekommunikationer120.957B EUR3.44%+0.29%72.914KKommunikationer7
Förvaltad hälsovård137.115B EUR0.92%0.00%0Hälsotjänster2
Sjöfart21.003B EUR52.79%+0.00%8.164KTransporter2
Media konglomerat8.295B EUR2.86%0.00%0Konsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter79.558B EUR0.08%−0.05%39.565KDistributionstjänster2
Medicinska specialistområden906.012B EUR1.07%+0.27%1.672KHälsoteknik24
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster68.638B EUR2.03%+0.00%4Hälsotjänster4
Metallfabrikation468.51M EUR1.67%+1.11%28.574KProducenttillverkning4
Diverse kommersiella tjänster908.629B EUR0.67%−0.65%146Kommersiella tjänster29
Övrig tillverkning634.303M EUR3.79%−0.12%61Producenttillverkning3
Motorfordon1.078T EUR1.75%+3.03%558.653KKonsumentvaror17
Filmer / underhållning156.162B EUR0.01%−3.50%5.266KKonsumentservice13
Multilinjeförsäkring287.593B EUR4.66%−0.05%153.665KFinans9
Kontorsutrustning / material413.665M EUR1.48%+0.86%35.802KProducenttillverkning1
Rörledningar för olja och gas35.508B EUR5.70%0.00%0Industriella tjänster1
Olje- och gasproduktion262.067B EUR3.03%0.00%0Energimineraler5
Raffinering/marknadsföring av olja177.455B EUR3.90%−0.01%1.048MEnergimineraler5
Tjänster / utrustning för oljefält30.556B EUR1.71%−0.93%150Industriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster199.263B EUR+0.18%6Konsumentservice9
Övriga konsumentspecialiteter271.973M EUR3.46%+0.57%592Konsumentvaror3
Övriga metaller / mineraler49.177B EUR1.71%−0.02%837Icke-energimineraler3
Övrig transport139.922B EUR0.50%+0.38%1.61KTransporter9
Paketerad programvara3.995T EUR0.70%+0.73%626Tekniska tjänster38
Personaltjänster822.655M EUR3.77%+0.16%1.639KKommersiella tjänster2
Läkemedel: större2.2T EUR2.64%−0.16%634Hälsoteknik25
Läkemedel: övriga711.233M EUR1.70%−0.09%12.692KHälsoteknik5
Ädelmetaller46.679B EUR3.61%0.00%0Icke-energimineraler4
Förlag: Böcker / tidskrifter796.274M EUR5.96%+0.28%256.409KKonsumentservice4
Förlag: tidningar541.984M EUR5.89%+0.41%31.251KKonsumentservice8
Massa och papper41.228M EUR4.79%0.00%1.56KProcessindustrier1
Järnvägar122.889B EUR2.36%−0.00%944Transporter2
Fastighetsutveckling36.685B EUR2.57%+1.37%5.857KFinans20
Fastighetsfond241.154B EUR3.53%+0.81%1Finans6
Rekreationsprodukter16.183B EUR2.85%+0.29%29.677KKonsumentvaror6