Aktiemarknadsindustrier ‒ Italien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
260.972M0.101.29%6.722KKommersiella tjänster7
93.622B1.351.37%105.395KElektronisk teknik5
725.791M0.770.78%2.986KProcessindustrier1
48.200B4.631.36%486Transporter4
12.551B1.73%34.606KTransporter2
6.459B2.45-1.49%198.927KVerktyg4
495.110B2.11-0.37%28.823KIcke hållbara konsumentprodukter17
772.335M1.873.28%1.963MDetaljhandel3
18.891B2.80-0.23%63.965KProducenttillverkning7
4.273B3.77-1.23%1.043MKonsumentvaror1
125.168B0.610.44%174.088KIcke hållbara konsumentprodukter4
317.504B2.34-1.05%123Hälsoteknik4
5.915B8.70-1.27%1.191MKonsumentservice5
724.800M1.911.00%10.790KProducenttillverkning3
354.471M0.002.06%2.841KDetaljhandel1
52.390B6.841.34%1.122KProcessindustrier2
6.275B0.96-0.45%25.433KProcessindustrier3
850.475M2.14%448.621KElektronisk teknik3
14.836B3.870.20%48.890KIcke-energimineraler5
69.682B2.14-1.60%161Icke hållbara konsumentprodukter2
1.348B2.701.07%70.915KProcessindustrier3
634.001M1.252.20%46.526KTekniska tjänster4
242.283B5.32-0.02%6.197MVerktyg19
20.698B0.710.59%301.148KProducenttillverkning6
548.300M3.661.02%1.426KElektronisk teknik2
2.003B1.052.13%342.415KElektronisk teknik4
131.655M4.150.11%2.989KElektronisk teknik2
2.285B1.770.56%27.086KDistributionstjänster4
18.807B4.150.04%1.564KDetaljhandel2
3.802B3.67-0.92%103.713KKonsumentvaror5
8.856B1.50-0.11%4.027MIndustriella tjänster15
2.171B0.071.07%602.069KFinans6
7.958B5.451.80%402.090KFinans11
1.074B3.490.29%43.222KDistributionstjänster4
28.209B3.48-0.11%50Detaljhandel1
8.899M0.00%0Icke hållbara konsumentprodukter1
224.631M-0.38%21.865KIcke hållbara konsumentprodukter2
1.195B2.820.87%3.848KIcke hållbara konsumentprodukter3
21.491B5.46-0.55%2.777MVerktyg4
348.987M4.13-0.77%6.493KKonsumentvaror7
126.843M1.93-1.15%5.337KKonsumentvaror2
374.990M0.97%11.561KHälsotjänster2
36.174M0.00%5.492KKonsumentservice1
25.238B0.63-0.01%468Icke hållbara konsumentprodukter3
14.218B1.130.02%75.708KProducenttillverkning20
83.527M1.17-0.21%5.337KProcessindustrier2
2.361B0.60-0.44%19.022KTekniska tjänster12
221.648M-1.09%2.232KFinans2
68.197B5.08-1.43%11.408MEnergimineraler2
912.770B-2.10%29.874KDetaljhandel4
2922.395B0.00-1.41%1.704KTekniska tjänster7
53.651B1.880.31%6.146KFinans4
1.732B6.997.60%2.744MFinans11
3.320B6.45-0.33%1.475KDiverse1592
42.268B3.65-0.39%23Finans1
296.070B5.05-0.30%11.304MFinans14
133.006B4.25-0.27%37.502KKommunikationer7
460.972M-0.26%4.987MTransporter1
9.199B2.790.00%0Konsumentservice1
6.416B0.913.22%884.183KDistributionstjänster1
225.859B2.601.56%6.916KHälsoteknik10
9.145B4.333.05%248Hälsotjänster3
743.492M2.470.18%3.810KProducenttillverkning3
9.265B0.740.42%73.844KKommersiella tjänster27
74.121M6.763.86%5.349KProducenttillverkning1
821.414B1.07-1.09%641.466KKonsumentvaror12
945.917M0.40-1.28%4.580MKonsumentservice11
200.061B5.39-0.11%520.683KFinans8
357.048M3.290.00%61.730KProducenttillverkning1
1.088B0.70%4.368MEnergimineraler1
2.732B-1.76%440Konsumentservice3
284.165M2.28-0.74%3.435KKonsumentvaror3
350.582M1.10%148.007KIcke-energimineraler2
25.610B2.650.04%190.916KTransporter7
2008.870B1.07-0.62%13.835KTekniska tjänster25
115.262M3.63-1.04%9.425KKommersiella tjänster1
248.341B2.90-1.13%8.829KHälsoteknik8
769.882M1.34-0.50%3.053KHälsoteknik6
714.984M6.480.44%184.089KKonsumentservice5
518.875M6.101.31%47.758KKonsumentservice8
48.497M4.071.18%2.763KProcessindustrier1
191.792M-0.90%49.205KTransporter1
20.245B6.731.80%15.098KFinans15
5.312B6.681.16%13.652KFinans2
3.085B2.041.10%208.282KKonsumentvaror3
63.429B7.20-0.09%572.237KFinans10
117.091B1.981.18%9.798KKonsumentservice3
987.314B0.99-1.92%58.866KElektronisk teknik10
19.671M-2.67%10.899KDetaljhandel2
29.456B4.69-1.50%21.410MKommunikationer4
22.441B2.26-1.17%3.048MIcke-energimineraler2
2262.141B0.63-1.02%3.498KElektronisk teknik3
318.167M1.930.32%14.198KProcessindustrier2
202.460M6.060.16%18.697KKonsumentvaror1
24.357B1.640.48%2.467MProducenttillverkning6
14.016M0.25%3.000KDistributionstjänster1
7.182M4.29%91.500KKommunikationer1
Ladda fler