Aktiemarknadsindustrier ‒ Italien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
209.472M-0.95%8.188KKommersiella tjänster4
143.897B1.99%618.218KElektronisk teknik4
614.791M-1.95%9.192KProcessindustrier1
81.536B-0.53%400.317KTransporter2
9.891B4.01%170.608KTransporter2
7.210B-0.75%863.264KVerktyg5
609.223B0.56%20.327KIcke hållbara konsumentprodukter16
47.368M-1.79%5.532KDetaljhandel2
29.815B1.26%32.168KProducenttillverkning5
5.084B0.47%1.170MKonsumentvaror1
120.151B0.26%403.117KIcke hållbara konsumentprodukter4
174.895B0.58%458Hälsoteknik3
7.516B-0.53%736.234KKonsumentservice4
33.171B-0.00%530Producenttillverkning4
72.535B-0.40%983Processindustrier2
69.442B0.22%1.265KProcessindustrier2
632.760M-0.78%6.276MKommersiella tjänster3
780.092M-1.29%445.154KElektronisk teknik2
19.978B-0.08%185.783KIcke-energimineraler7
23.951M0.62%3.650KIcke hållbara konsumentprodukter1
1.626B0.73%51.689KProcessindustrier3
4.365B0.14%4.539MIndustriella tjänster2
2.833B0.39%73.572KTekniska tjänster4
244.306B0.10%29.637MVerktyg20
106.217B1.50%43.982KProducenttillverkning8
99.386M0.00%629Elektronisk teknik2
3.458B1.55%223.843KElektronisk teknik6
168.162M3.08%161.473KElektronisk teknik1
587.933M3.84%556.078KDistributionstjänster1
413.797M2.04%361.364KDetaljhandel1
5.228B1.26%118.821KKonsumentvaror3
58.187B-0.04%174.525KIndustriella tjänster10
826.741M-0.77%205.575KFinans3
57.417B2.16%75.496KFinans8
1.611B-0.88%58.765KDistributionstjänster4
40.705B0.23%1.252KDetaljhandel2
37.957B-1.81%742Icke hållbara konsumentprodukter2
326.512M0.05%63.494KIcke hållbara konsumentprodukter2
152.020M-1.04%5.796KIcke hållbara konsumentprodukter2
20.936B0.18%4.123MVerktyg4
590.013M1.89%64.333KKonsumentvaror8
508.155M0.00%28.930KHälsotjänster1
7.539M0.00%0Konsumentservice1
228.672B-0.08%138Icke hållbara konsumentprodukter4
112.883B0.27%294Producenttillverkning1
293.283B1.68%9.029KProducenttillverkning23
45.085M-0.62%7.755KProcessindustrier1
4.678B1.35%27.876KTekniska tjänster13
96.442M1.80%7.160KFinans2
178.249B1.39%5.193MEnergimineraler3
1488.864B2.15%951Detaljhandel4
4283.769B-0.03%386Tekniska tjänster10
28.834B0.55%9.023KFinans3
17.626B0.97%294.313KFinans7
59.747M0.51%23.296KDiverse2
305.680B1.54%35.365MFinans14
117.004B0.03%108.621KKommunikationer5
130.832M0.19%2.161MTransporter1
11.663B0.95%2.110KKonsumentservice1
150.191B1.52%48.429KHälsoteknik8
17.986B1.26%1.134KHälsotjänster2
22.578M1.22%97.000KProducenttillverkning1
24.483M-0.32%31.803KDiverse1
9.413B2.02%57.379KKommersiella tjänster20
2.288B-0.85%92.294KProducenttillverkning3
978.422B1.80%556.321KKonsumentvaror10
1.601B0.47%1.095MKonsumentservice13
232.002B0.92%816.117KFinans10
530.471M0.00%75.223KProducenttillverkning1
681.849M1.06%7.158MEnergimineraler1
4.543B4.16%2.212KKonsumentservice3
172.060M0.68%18.934KKonsumentvaror3
2.968B1.98%1.196KIcke-energimineraler3
16.142B-0.50%918.848KTransporter6
2136.930B0.19%19.002KTekniska tjänster18
161.728M-1.65%5.209KKommersiella tjänster1
201.135B-0.14%8.503KHälsoteknik8
47.215B1.06%7.450KHälsoteknik4
801.090M-0.58%214.769KKonsumentservice5
587.090M0.10%147.970KKonsumentservice6
606.518M-0.07%101.025KProcessindustrier2
307.911M6.15%3.689MTransporter1
41.209B1.61%17.326KFinans15
7.012B0.84%1.705KFinans3
3.806B0.74%195.671KKonsumentvaror3
77.918B0.97%750.756KFinans14
116.016B-0.13%31.840KKonsumentservice3
925.585B0.99%58.700KElektronisk teknik9
63.880M0.00%12.200KHälsotjänster1
%Detaljhandel1
36.628B-1.94%27.370MKommunikationer9
17.167B2.48%4.123MIcke-energimineraler3
2093.497B0.86%5.773KElektronisk teknik3
408.726M4.45%134.941KProcessindustrier1
591.584M0.94%216.635KKonsumentvaror2
22.558B2.98%3.859MProducenttillverkning6
37.491M1.10%60.853KDistributionstjänster2
Ladda fler