Aktiemarknadssektorer ‒ Italien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster9.93 T EUR0.45%+1.27%420477
Elektronisk teknik7.308 T EUR0.79%+1.60%7.868 K862
Hälsoteknik3.707 T EUR1.96%+1.06%348459
Finans2.404 T EUR3.88%+1.00%741.426 K11118
Detaljhandel2.053 T EUR0.33%+1.35%2.757 K823
Icke hållbara konsumentprodukter2.049 T EUR2.62%−0.02%1.501 K948
Energimineraler1.257 T EUR3.24%−0.38%99.19 K314
Producenttillverkning1.122 T EUR1.85%+2.24%1.737 K978
Kommersiella tjänster1.02 T EUR0.64%+0.79%61440
Konsumentservice986.074 B EUR1.50%+0.84%5411047
Konsumentvaror936.652 B EUR2.06%+5.79%98.782 K850
Verktyg669.736 B EUR4.27%+0.36%252.775 K439
Kommunikationer636.002 B EUR4.54%+0.38%640.276 K318
Transporter479.834 B EUR1.72%+1.23%479623
Processindustrier385.76 B EUR2.78%−0.53%300727
Hälsotjänster224 B EUR1.26%+0.45%6138
Icke-energimineraler202.859 B EUR1.84%−1.28%13.812 K619
Industriella tjänster197.899 B EUR3.04%−0.16%242.272 K426
Distributionstjänster115.592 B EUR0.37%+2.58%1.346 K412
Diverse11667