Aktiemarknadsindustrier ‒ Norge

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
194.426B-1.73%2.092MKommersiella tjänster1
43.439B-0.29%116.257KElektronisk teknik2
174.141B-0.22%1.267MProcessindustrier16
3.050B-2.00%60Transporter1
23.244B0.57%6.702MTransporter4
29.981B-0.21%2.412MVerktyg4
159.859B-1.14%8.189MIcke-energimineraler2
2.346B1.04%5.660MProducenttillverkning1
6.983B-2.77%38.942KIcke hållbara konsumentprodukter1
10.824B-0.29%257.749KHälsoteknik7
2.193B-0.64%4.787KProducenttillverkning1
1.862B-2.91%773.011KKonsumentservice1
107.112B-3.66%2.544MProcessindustrier1
31.713B-3.03%467.418KProcessindustrier5
2.896B2.07%358.601KElektronisk teknik3
1.347B-1.31%42.329KElektronisk teknik1
216.186M-0.29%114Icke-energimineraler1
19.975B-1.29%227.660KProcessindustrier3
8.005B-0.74%392.547KIndustriella tjänster10
10.027B-1.60%399.380KDetaljhandel1
25.164B0.09%153.242KVerktyg6
11.369B-1.60%2.310MProducenttillverkning4
4.454B-0.21%222.118KElektronisk teknik3
2.236B0.68%88.648KElektronisk teknik2
1.479B-4.04%57.754KElektronisk teknik1
53.742B-2.18%223.643KIndustriella tjänster14
5.299B2.82%137.880KIndustriella tjänster2
74.739B-0.94%90.834KFinans14
10.210B-0.16%50.817KDistributionstjänster3
160.653B0.70%498.314KIcke hållbara konsumentprodukter6
79.690B0.79%5.215MIcke hållbara konsumentprodukter2
5.283B-1.42%62.790KKonsumentvaror1
%Konsumentservice1
47.000B-3.36%11.672MProducenttillverkning9
79.885B2.21%225.663KTekniska tjänster9
665.156B-1.56%6.253MEnergimineraler1
4.480B0.24%34.180KDetaljhandel1
4.335B1.57%630.692KFinans1
36.588B0.59%1.669MFinans1
300.550B-0.91%1.910MFinans5
205.300B-0.34%2.852MKommunikationer1
128.113B-0.55%2.002MTransporter24
9.709B-3.82%199.717KHälsoteknik4
2.547B-1.55%5.969KProducenttillverkning1
16.117B1.06%1.266MKommersiella tjänster7
71.797B-0.97%366.107KProducenttillverkning1
7.380B1.79%30.903KFinans1
116.967B-1.05%832.962KEnergimineraler13
72.795B-0.97%1.591MIndustriella tjänster22
3.673B5.58%186.779KKonsumentservice1
3.232B-0.25%329.749KIcke-energimineraler4
15.735B0.71%20.551KTransporter2
102.357B1.63%7.353MTekniska tjänster26
27.446B0.43%101.114KHälsoteknik7
2.250B7.67%551.527KHälsoteknik1
311.499M-1.56%4.116KIcke-energimineraler1
99.772B-0.88%411.664KFinans2
187.922B2.64%250.176KKonsumentservice3
3.394B-1.11%229.783KProcessindustrier1
61.223B-1.56%5.571MFinans8
984.546M0.81%44.365KFinans1
48.505B0.10%116.746KFinans21
86.969B0.59%124.151KFinans11
61.772B-1.18%1.845MElektronisk teknik6
6.046B-4.50%864.298KDetaljhandel3
2.209B-2.81%393.963KIcke-energimineraler1
%Elektronisk teknik1
6.372B1.41%142.899KProducenttillverkning3
11.502B1.85%160.313KDistributionstjänster4
3.282B2.30%712Kommunikationer2
Ladda fler