Aktiemarknadsindustrier ‒ Norge

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
88.314B1.48%366.546KKommersiella tjänster1
64.759B4.221.67%324.542KElektronisk teknik2
179.153B2.091.27%569.545KProcessindustrier17
14.068B3.18%4.660MTransporter4
14.911B2.715.94%512.172KVerktyg3
129.157B6.86-2.76%5.205MIcke-energimineraler2
2.531B1.01%2.782MProducenttillverkning1
8.322B1.16%44.762KHälsoteknik6
1.903B3.670.74%5.724KProducenttillverkning1
2.087B6.78%61.290KKonsumentservice1
106.042B7.211.14%786.349KProcessindustrier1
189.875M5.63%7.473KProcessindustrier1
29.163B0.941.07%1.933MProcessindustrier7
816.006M1.69%106.858KElektronisk teknik2
335.462M-0.90%107.589KIcke-energimineraler1
18.430B2.03-0.40%107.115KProcessindustrier3
33.160B0.91-6.30%675.780KIndustriella tjänster11
7.501B8.581.39%187.543KDetaljhandel1
19.898B3.133.33%67.382KVerktyg6
4.207B0.47%98.828KProducenttillverkning3
5.740B0.86-0.60%83.216KElektronisk teknik3
1.580B0.31%168.873KElektronisk teknik3
927.228M0.54%4.263KElektronisk teknik1
47.197B4.771.51%40.291KIndustriella tjänster13
3.379B0.40%100.504KIndustriella tjänster2
115.634M0.30%43.252KFinans1
86.992B1.66-1.08%135.912KFinans14
12.769B0.00-1.07%18.034KDistributionstjänster3
165.059B2.57-0.58%154.974KIcke hållbara konsumentprodukter6
80.164B3.730.44%1.348MIcke hållbara konsumentprodukter2
3.502B13.355.34%33.115KKonsumentvaror1
940.867M1.88%1.530KKonsumentservice1
38.723B2.73%3.262MProducenttillverkning8
63.759B4.101.18%36.881KTekniska tjänster10
1075.789B2.89-3.65%3.779MEnergimineraler2
2.103B-0.71%11.619KDetaljhandel1
2.984B15.590.16%168.138KFinans2
33.060B4.980.31%1.194MFinans1
293.808B5.49-0.41%906.155KFinans6
187.038B6.962.02%1.543MKommunikationer1
176.043B6.19-2.78%638.185KTransporter30
6.288B1.091.72%6.691KHälsoteknik3
2.354B1.54-2.11%2.089KProducenttillverkning1
11.086B2.250.41%114.275KKommersiella tjänster10
57.518B0.856.46%955.439KProducenttillverkning1
8.385B11.30-0.59%21.294KFinans1
89.587M-3.06%41.915KIndustriella tjänster1
349.156B4.62-2.51%1.341MEnergimineraler13
94.322B2.34-2.77%1.293MIndustriella tjänster20
2.826B4.33%38.151KKonsumentservice1
1.641B-0.48%348.785KIcke-energimineraler3
19.204B4.66-1.64%10.745KTransporter3
92.474B0.053.74%4.079MTekniska tjänster27
14.497B0.153.00%208.385KHälsoteknik8
286.535M-1.17%11.650KIcke-energimineraler1
102.598B3.752.86%606.701KFinans1
82.500B1.250.92%292.216KKonsumentservice3
5.128B-0.55%376.276KProcessindustrier1
45.901B3.51-0.14%70.456KFinans8
519.924M4.10%6.971KFinans1
18.541B5.10-0.20%10.876KFinans19
76.674B5.73-1.41%108.849KFinans10
33.622B-1.01%975.994KElektronisk teknik7
2.871B5.980.63%167.680KDetaljhandel3
1.644B19.17-1.11%90.761KIcke-energimineraler1
396.609M-0.50%39.017KElektronisk teknik1
10.458B-1.20%195.746KProducenttillverkning3
10.034B4.08-0.61%30.981KDistributionstjänster5
452.108M-0.39%15.160KKommunikationer2
Ladda fler