Om

Oslobörsen, även kallad Oslo Børs, är den enda fondbörsen i Norge, och den enda i de skandinaviska länderna, som inte tillhör Nasdaq Nordic. Den grundades 1819. Oslo Børs har sitt huvudkontor i Oslo, huvudstad och den folkrikaste staden i Norge samt den faktiska finansiella huvudstaden för Norden. Börsen regleras och övervakas av Finanstilsynet, som är den norska motsvarigheten till Finansinspektionen i Sverige. Transaktioner behandlas genom ett handelssystem som kallas Millennium Exchange, som utvecklades av ett dotterbolag till London Stock Exchange Group. På Oslo Børs finns det 193 företag noterade med ett börsvärde på 2614 miljarder NOK. På börsen finns också obligationer och derivat.

Bland noteringarna finns välkända och aktivt handlade företag som Equinor, DNB, Telenor, Aker BP och Norsk Hydro. Oslo Børs hanterar mer än 40 index. Det mest framträdande är OSEBX, ett friflödesjusterat index som följer de mest handlade aktierna som är noterade på börsen. Det ses allmänt som referensindexet för den norska aktiemarknaden. Dess beståndsdelar screenas för lämplighet och ses över en gång per halvår. Ett annat nyckelindex är OBX, som följer utvecklingen för de 25 mest omsatta värdepapperen baserat på sex månaders omsättning. Andra index är ett All Share-index (OSEAX), ett Small Cap-index (OSESX), ett Mid Cap-index (OSEMX) och flera index som återspeglar prestationen inom nationella sektorer och industrier.