Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Norge

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster151.817B NOK0.29%+0.05%259.539K312
Kommunikationer162.127B NOK8.20%−1.03%1.133M11
Konsumentvaror3.407B NOK5.49%+1.53%28.974K22
Icke hållbara konsumentprodukter348.428B NOK4.27%−0.17%425.954K211
Konsumentservice12.062B NOK0.41%+1.83%170.665K44
Distributionstjänster6.161B NOK0.22%−0.67%925.554K37
Elektronisk teknik33.382B NOK0.59%−1.28%322.827K717
Energimineraler1.089T NOK7.18%−0.85%2.376M320
Finans711.049B NOK6.30%+0.29%586.147K957
Hälsotjänster465.939M NOK−3.29%15.847K11
Hälsoteknik25.893B NOK0.32%−0.57%1.874M317
Industriella tjänster198.173B NOK1.57%+0.06%241.902K539
Icke-energimineraler132.674B NOK4.15%−1.27%2.035M69
Processindustrier166.855B NOK1.75%+0.23%496.263K628
Producenttillverkning225.391B NOK3.98%+0.12%1.177M623
Detaljhandel19.776B NOK4.01%+0.05%70.276K46
Tekniska tjänster296.422B NOK1.62%−0.45%923.398K429
Transporter363.751B NOK8.84%+0.80%813.398K435
Verktyg42.133B NOK2.30%−0.41%623.198K211